11 november 2022

Zeeland

Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart

Zo’n veertig agrariërs gaan binnenkort aan de slag om het zoutgehalte van sloten rondom hun erf in kaart te brengen. Vandaag werden de eerste EC-meters uitgedeeld aan boeren in de zak van Zuid-Beveland en in de omgeving van Wolphaartsdijk. Volgende week worden er tientallen meters uitgedeeld in Zeeuws-Vlaanderen.

In onze zilte provincie zijn  weinig natuurlijke zoetwaterbronnen aanwezig. Agrariërs zijn voor een groot deel aangewezen op regenwater om hun gewassen te telen. Soms is water onttrekken uit sloten een optie, maar dan moet je wel weten of dit water zoet genoeg is

Hoe werkt het?
Met behulp van een klein apparaatje, een zogeheten EC-meter, brengen de boeren elke twee weken op vaste plekken het zoutgehalte van de sloten in kaart. Alle meetgegevens worden verzameld met de Nitraat App. Dit is een app van Deltares die samen met de Provincie is doorontwikkeld voor EC-metingen. De resultaten worden direct weergegeven in een database die vrij toegankelijk is. Naarmate het zoutgehalte (de EC-waarde) toeneemt, verandert de kleur van blauw naar rood (zorg dat je in het uitklapmenu rechts de waarde 'EC' selecteert). Op latere termijn komt er een eigen Zeeuws dashboard op de website van de Provincie.

De EC-metingen leveren kennis op over het Zeeuwse watersysteem. Waar is het water zoet, brak of zout? Met deze kennis krijgen boeren én beleidsmakers meer zicht op de (on)mogelijkheden om maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat zoet water beschikbaar is op het moment dat gewassen dit nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van zoet slootwater of het plaatsen van stuwen op plekken waar zout en zoet water bij elkaar komt.

Gedetailleerde informatie
De pilot is vergelijkbaar met het project ‘Boeren meten water’ op Noord-Beveland. Op Schouwen-Duiveland vindt een vergelijkbare proef plaats onder de naam ‘Natuurlijk Zoet’. Nieuw is nu dat in heel de provincie metingen worden uitgevoerd. Op die manier komt steeds gedetailleerder informatie beschikbaar over het zoet-zoutgehalte in het Zeeuwse oppervlaktewatersysteem. Het project vloeit voort uit het Zeeuws Deltaplan Zoet Water en duurt minimaal 2 jaar.

Gedeputeerde Anita Pijpelink: “Als Provincie zien we dat beschikbaarheid van zoet water heel belangrijk is. Voor de agrarische sector, maar ook voor de natuur in onze provincie. Het ligt aan de basis voor een volhoudbare landbouw. Het is daarom van groot belang dat we voldoende kennis verzamelen over de waterkwaliteit in sloten. Omdat we deze data niet alleen kunnen verzamelen, doen we een beroep op agrariërs. Samen leren om samen beter te beheren!”   

Over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water
We merken allemaal dat het weer extremer wordt. Langdurige droogte en hevige hoosbuien komen steeds vaker voor. Zoet water is daardoor niet altijd voorradig op het moment dat het nodig is. Boeren en fruittelers merken dit direct bij de teelt van hun gewassen. Ook natuurgebieden hebben steeds vaker last van droogte of wateroverlast. In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water staat op welke manieren we ervoor kunnen zorgen dat Zeeland in 2050 in de eigen behoeften aan zoet water kan voorzien. Veel maatregelen zijn lokaal gericht. Denk aan de mogelijkheden van wateropslag in bassins, ontzilting van zout water en het benutten van effluentstromen.

Er is nog ruimte voor meer agrariërs om mee te doen. Wie interesse heeft, kan een mail sturen naar zoetwater@zeeland.nl Ook particulieren kunnen eenvoudig metingen verrichten.