29 april 2020

Financieel & Juridisch

‘Blij met uitbreiding coronaregelingen voor bedrijfsleven’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de uitbreiding en versoepeling van coronaregelingen voor ondernemers die staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken heeft doorgevoerd. De ondernemingsorganisaties pleiten nog wel voor een verdere verbetering van de BMKB-regeling voor kleine kredieten.

BMKB

De looptijd van een krediet onder de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt verlengd tot 4 jaar, zodat ondernemers meer tijd krijgen om die terug te betalen. De toegang tot de regeling wordt laagdrempeliger door behalve een liquiditeitsprognose ook een omzettoets toe te passen. VNO-NCW en MKB-Nederland bepleiten nog een verhoging van de staatsgarantie tot 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro voor het mkb. ‘Dit werkt in Duitsland ook goed en versnelt het proces.’

TOGS

Ondernemers kunnen nu ook aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit. Dit geldt voor ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de regeling met op basis van hun hoofdactiviteit. Een vereiste is wel dat ondernemers puur op basis van die nevenactiviteit aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Inmiddels heeft een kwart van het bedrijfsleven een belastingvrije gift van 4.000 euro gekregen.

GO

De verhoging van het budget van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) van 400 miljoen naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kan deze regeling woensdag 29 april officieel opengaan voor bedrijven. De looptijd van een krediet wordt 6 jaar. De garantie geldt voor bankleningen van 1,5 miljoen tot 150 miljoen euro.

Innovatie jonge ondernemers

Het budget van de SEED Capital-regeling wordt verhoogd van 22 naar 32 miljoen euro. Met de regeling verstrekt het ministerie kapitaal aan investeringsfondsen, en worden zo jonge innovatieve ondernemingen geholpen aan risicokapitaal.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/

Gerelateerd