31 januari 2023

HRMFinancieel & Juridisch

Bijna één op vijf ondernemers verwacht krimp bedrijf in 2023

Nederlandse ondernemers focussen sterker op digitalisering in economisch onzekere tijden

Bijna 7 op de 10 Nederlandse ondernemers hebben door de onzekere economische omstandigheden moeite met het uitstippelen van een strategische koers. Met het oog op een mogelijke recessie maken veel bedrijven pas op de plaats, in afwachting van betere tijden. Zo verwacht bijna één op de vijf ondernemers (18 procent) dat hun bedrijf dit jaar zal krimpen; een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Het aantal ondernemers dat overweegt het eigen bedrijf te verkopen, is ook gestegen: van 12 procent in 2017 naar 20 procent in 2023. Daarnaast wordt een fusie of overname door ruim één op de vijf ondernemers niet uitgesloten. Tegelijkertijd verwachten de meeste bedrijven door een focus op digitalisering sterker in hun schoenen te staan. Bijna één op de drie bedrijven kiest er dan ook voor om hun diensten en processen de komende maanden verder te digitaliseren. Dat blijkt uit het onderzoek ‘What’s Next-Nederland’*, dat Teamleader – leider in de markt voor Work Management-software – onder ruim 200 Nederlandse ondernemers met 2 tot 50 medewerkers heeft laten verrichten over de status en toekomst van hun bedrijf.

 Veel Nederlandse ondernemers erkennen dat zij (nog) geen scenario’s hebben uitgewerkt met stappen die zij dit jaar met hun bedrijf willen nemen. Terwijl dit in 2017 voor slechts de helft gold, is dit nu van toepassing op bijna 7 op de 10 ondernemers (+54 procent). Bijna een kwart geeft aan helemaal niet bezig te zijn met het uitstippelen van een koers voor de komende jaren. De belangrijkste veranderingen die ondernemers de komende maanden wél willen doorvoeren, zijn het digitaliseren van hun dienstverlening en processen (32 procent), het lanceren van nieuwe producten of diensten (30 procent) en het werven van arbeidskrachten (31 procent). Van de bedrijven die inzetten op het aantrekken van extra personeel, geeft 44 procent echter aan nog steeds moeite te hebben met het invullen van vacatures. Grote ondernemingen met 5 tot 50 werknemers (52 procent) hebben hier meer moeite mee dan kleine bedrijven met 2 tot 5 werknemers (38 procent). Bijna één op de drie van alle bedrijven geeft aan dat vacatures pas na één of twee maanden worden ingevuld; voor bijna een kwart duurt dit vaak langer dan twee maanden.

Scenario’s voor meer veerkracht in onzekere tijden
Bij het nadenken over scenario’s waarmee zij zich kunnen voorbereiden op grote veranderingen, geven acht op de tien ondernemers hierbij aan graag een beroep te doen op extern advies. Hoewel zij vaak te rade gaan bij hun medewerkers (66 procent) of partner (65 procent), neemt het belang van onafhankelijke adviseurs toe. “Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer ondernemers een professionele adviseur zouden willen inschakelen om te sparren over de toekomst van het bedrijf. Deze behoefte is waarschijnlijk gegroeid, doordat we in onzekere tijden leven en het voor veel ondernemers moeilijk is in te schatten wat dit voor hun bedrijf betekent”, vertelt Jeroen de Wit, CEO van Teamleader. “Als het gaat om stappen op korte termijn focussen zij zich vooral op maatregelen waarop zij zélf invloed kunnen uitoefenen, zoals het verlagen van het energieverbruik of het onderhandelen van betere tarieven met leveranciers. Het zwaartepunt hierbij ligt echter - net als vijf jaar geleden - op het verder digitaliseren van hun bedrijfsvoering, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op wat écht belangrijk is en medewerkers sneller en efficiënter kunnen samenwerken.”

 

Ruim acht op tien bedrijven geconfronteerd met kostenbesparingen
Tegelijkertijd komen veel bedrijven obstakels tegen bij het uitzetten van een strategische koers. Zo vindt 42 procent het moeilijk te beoordelen in welke richting de sector waarin zij actief zijn zich beweegt en hoe zij hierop het beste kunnen inspelen. Hierbij valt op dat dit vaker geldt voor grotere ondernemingen (39 procent), dan voor kleinere bedrijven (25 procent). Wel zijn bedrijven eensgezind over de noodzaak om op kosten te besparen. Zo zeggen ruim 8 op de 10 ondernemers dat de kosten zijn gestegen. In de meeste gevallen proberen zij deze te drukken door het energieverbruik te verminderen (45 procent), het aantal klanten uit te breiden of nieuwe markten te betreden (36 procent) en/of betere tarieven met leveranciers te onderhandelen (33 procent).