Ga terug

1 mei 2019

Bevolkingskrimp grote impact Brabants platteland

Vergrijzende en ontgroenende dorpen, verdwijnende voorzieningen, een dreigende crisis op de huizenmarkt: het is slechts een greep uit de vele uitdagingen waarvoor het krimpende Brabantse platteland zich gesteld ziet. Vooral aan de randen van onze provincie dreigt een leegloop – met alle gevolgen van dien. Voor welke specifieke demografische uitdagingen staat Brabant de komende decennia? En: wat kunnen we doen om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen, nu én in de toekomst? Precies daarover gaat de nieuwste longread van BrabantKennis: ‘Wat is er aan de rand?’ Ooit was het platteland (letterlijk) de kraamkamer van de Brabantse bevolkingsgroei en stokte de groei van de steden. Maar nu zijn de rollen omgedraaid. Terwijl de steden en hun directe omgeving borrelen en bruisen, is krimp de nieuwe realiteit voor regio’s aan de rand van Brabant. Daar worden de gevolgen van bevolkingsdaling steeds voelbaarder. West-Brabant, delen van de Kempen, de Peel en het Land van Cuijk hebben te maken met vergrijzing, braindrain, sluitende scholen, een moeilijke woningmarkt en een verschraling van de economische en sociale vitaliteit. Deze gebieden bevinden zich steeds vaker in de hoek waar de klappen vallen. Ze tonen veerkracht, maar hebben ook te maken met structurele problemen die niet gemakkelijk van onderop opgelost kunnen worden. Wat moet er gebeuren om de rand te versterken en leefbaar te houden? En hoe voorkomen we groeiend onbegrip? BrabantKennis schetst drie suggesties voor bestuur en beleid om de vitaliteit van het Brabantse platteland te borgen en rafelranden te voorkomen.

Gerelateerd