Ga terug

4 februari 2020

Bevindingen mogelijkheden voor Brabantse coalitie

Alle fracties in Provinciale Staten voelen de noodzaak om snel tot een goede en stabiele oplossing te komen voor het bestuur van Brabant. Door een samenloop van oorzaken is de situatie zeer complex geworden en weten de Brabantse partijen elkaar niet te vinden om samen tot een oplossing te komen. Men is niet bij machte om een brug te slaan. Voor elke mogelijk denkbare meerderheidscoalitie zijn blokkades opgeworpen. Dat zijn de belangrijkste conclusies die rapporteurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw trekken in hun rapport “Op zoek naar zuurstof”, dat vandaag aan de fractievoorzitters van de huidige vier coalitiepartijen is overhandigd. Na het vertrek van het CDA uit de coalitie, gaven de fractievoorzitters van de overgebleven coalitiefracties (VVD, D66, GroenLinks en PvdA) Van der Velden en Arbouw de opdracht om als rapporteur te inventariseren hoe alle fracties in Provinciale Staten denken dat Brabant de resterende bestuursperiode stabiel bestuurd moet worden. Zij hebben dat in twee gespreksronden gedaan, en daarover vandaag een rapport opgeleverd dat aan de fractievoorzitters van de coalitiepartijen is aangeboden. Daarin hebben zij een analyse gemaakt van alle mogelijke opties, en de haalbaarheid daarvan.

Urgentie

Alle fracties gaven aan dat zij urgentie voelen. “Noord-Brabant wordt op korte termijn geconfronteerd met grote uitdagingen. Deze grote uitdagingen ontmoeten elkaar in onze provincie in de volle hevigheid. Dat vereist een stabiel bestuur”, aldus de rapporteurs. Uit de reflecties en de inventarisatie blijkt echter dat partijen zeer verdeeld zijn over de gewenste oplossing voor de huidige politieke situatie. Er is een grote meerderheid die voorstander is van een meerderheidscoalitie met een zo breed mogelijk draagvlak. De invulling van deze meerderheid is echter het grootste twistpunt tussen de fracties. Van Der Velden en Arbouw concluderen dat het zeer complex zal zijn om de huidige minderheidscoalitie aan te vullen tot een gedragen meerderheidscoalitie. Met dit rapport ronden Van der Velden en Arbouw hun opdracht af: "We roepen de fracties – en de grootste fractie van de VVD in het bijzonder – dan ook op om snel met een initiatief te komen en de impasse te doorbreken.” De rapporteurs danken de fracties voor hun constructieve medewerking en wensen hen veel wijsheid bij de volgende stappen.

Gerelateerd