14 juni 2023

Financieel & Juridisch

Ben jij goed verzekerd voor zakelijke risico’s?

Als ondernemer doe je er alles aan om de continuïteit en het voortbestaan van het bedrijf te bewaken. Toch loop je risico’s die dit negatief kunnen beïnvloeden. Er zijn verschillende zakelijke verzekeringen die je (financieel) ondersteunen na een ongeluk of schade, zodat je zo snel mogelijk weer verder kunt.

Ziekte of arbeidsongeschiktheid
Als je arbeidsongeschikt raakt, verlies je inkomsten. Ondernemers maken niet automatisch aanspraak op een wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Ben je zelfstandig ondernemer en raak je arbeidsongeschikt, dan valt je inkomen meteen voor 100% weg. Om te voorkomen dat je hierdoor in de problemen komt, is het verstandig om preventief op zoek te gaan naar vervangend inkomen. Een aov (arbeidsongeschiktheidsverzekering) biedt financiële zekerheid.

Een ongevallenverzekering keert een (eenmalig) bedrag uit aan jou of een werknemer in het geval van arbeidsongeschiktheid door een ongeval. Het is goed om te weten dat deze verzekering voor sommige werkgevers zelfs verplicht is.

Met een ziekteverzuimverzekering verzeker je je als werkgever voor de financiële gevolgen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt. Je bent als werkgever namelijk verplicht om minstens 70% van het laatstverdiende loon te betalen, gedurende een maximale periode van twee jaar. Soms betaal je zelfs 100% als dat is vastgelegd in de cao.

Een zwangerschap (van jou of van een medewerker) is ook te verzekeren. Je ontvangt als vrouwelijke ondernemer een zwangerschapsuitkering, zodat je de inkomsten die je normaal hebt, ook tijdens jouw zwangerschapsverlof ontvangt. Gaat een medewerker met zwangerschapsverlof, dan ontvangt zij een zwangerschapsuitkering van het UWV. Deze uitkering vraag jij als werkgever aan. De uitkering betaal jij als werkgever door in de vorm van loon aan jouw medewerker tijdens haar verlof.

Schade
Je kunt als ondernemer te maken krijgen met schadeclaims. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je beschermd tegen de financiële gevolgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor situaties zoals (financiële) schade door jouw product of dienst of als een medewerker gewond raakt tijdens het werk.

Schade aan je bedrijfspand, bijvoorbeeld door brand of extreem weer, verzeker je met een opstalverzekering.

Met een goederen- en inventarisverzekering verzeker je de voorraad en/of inventaris van je bedrijf. Je ontvangt dan een vergoeding als er is ingebroken of bij brand- en waterschade. Let op: bij een kantoor aan huis is het uitbreiden van je inboedelverzekering soms voldoende voor dit soort situaties.

Een bedrijfsschadeverzekering vergoedt misgelopen inkomsten omdat je niet kon werken, bijvoorbeeld door een stroomstoring of brand.

Geschillen
Juridische kosten kunnen in korte tijd flink oplopen. Als je juridische ondersteuning nodig hebt bij een conflict met een andere ondernemer, klant of leverancier, kun je aanspraak maken op je rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering dekt de kosten, maar check altijd goed voor welke situaties dat geldt.

Sommige ondernemers leveren op rekening. Je biedt hiermee een service, maar die garandeert niet dat jouw klant ook daadwerkelijk betaalt. Je dekt je in tegen dit risico door een kredietverzekering af te sluiten. In dat geval ontvang jij inkomsten en neemt de verzekeringsmaatschappij de vordering over.

Pensioen
Je bent zelf verantwoordelijk voor het aanvullen van je pensioenpotje, zodat je fijn kunt (blijven) leven. Als ondernemer bouw je niet automatisch pensioen op, terwijl werknemers dat vaak via hun werkgever doen. Je kunt als werkgever een aanvullende pensioenvoorziening aanbieden, mits je voldoet aan de eisen van de Pensioenwet.

Overlijden
Als je jouw onderneming met een partner runt en deze komt te overlijden, dan kunnen erfgenamen aanspraak maken op hun deel van het bedrijf. Met de uitkering uit een compagnonsverzekering kun je de erfgenamen uitkopen zodat je als bedrijf geen eigen middelen hoeft aan te spreken. Een compagnonsverzekering is een bijzondere vorm van een overlijdensrisicoverzekering, waarmee je de continuïteit van het bedrijf waarborgt en voorkomt dat nabestaanden zich met de bedrijfsvoering bezighouden.

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) beschermt je nabestaanden tegen financiële risico’s bij onverwacht overlijden. In dat geval geeft de verzekering financiële steun aan je partner of kinderen door middel van een eenmalige uitkering.

Wil je meer weten over zakelijke verzekeringen? Neem dan contact op met je zakelijk adviseur in de buurt. We bespreken wat het beste bij je past, zodat de continuïteit van je onderneming niet in gevaar komt. Onze oplossingen helpen je vooruit.