Ga terug

20 mei 2019

Bels Lijntje klaargestoomd voor toekomst

Het Bels Lijntje. Ooit een spoorlijn, nu een populair fietstraject tussen Tilburg en Turnhout. Diverse partners uit Nederland en België werkten de afgelopen periode samen de identiteit en een toekomstvisie uit: Turnhout, Ravels, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg, Toerisme Provincie Antwerpen - regioteam Kempen en Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete. Hierbij kregen ze hulp en inzichten van inwoners, heemkundige kringen en natuurorganisaties zoals de Coöperatie Bels Lijntje. Een unieke identiteit De identiteit van het Bels Lijntje is gebaseerd op drie belangrijke kwaliteiten: grensover­schrijdende verbinding, cultuurhistorische spoor­geschiedenis en rust en ruimte. Deze kwaliteiten vormden de basis voor de toekomstvisie. Toerisme Provincie Antwerpen (regioteam Kempen) coördineert de uitwerking van deze visie in een uitvoeringsprogramma met gezamenlijke projecten. Dit ­programma volgt de drie lijnen van de toekomstvisie. Drie lijnen: stroomlijnen, verbinden en versterken Om het Bels Lijntje te stroomlijnen, komen er onder andere uniforme en onderscheidende identiteitspaaltjes, bewegwijzering en meubilair. Die zorgen voor een duidelijke zichtbaarheid van de identiteit langs het hele lijntje. Voor het verbinden van het Bels Lijntje geven de partners op 10 strategische knooppunten een invulling volgens de ‘rol’ van dat knooppunt. Zoals een doorverwijzing naar het achterland, een rustpunt of een toevoeging van cultuurhistorische (belevings)elementen. Die zorgen ervoor dat de fietser het Bels Lijntje beleeft in de omgeving. Voor het versterken van het Bels Lijntje maken de partners de (on)zichtbare elementen van het spoorverleden opnieuw of beter zichtbaar. Cultuur historisch landmark voor gemeente Alphen-Chaam “Het Bels Lijntje is voor Alphen-Chaam een belangrijke toeristisch-recreatieve verbinding en een cultuurhistorische landmark. Het is mooi dat we door deze grensoverschrijdende samenwerking de belevingswaarde van het Bels Lijntje nog verder kunnen uitbouwen”, aldus Joerie Minses burgemeester van Alphen-Chaam en portefeuillehouder Toerisme en Recreatie. Ontdek de grensoverschrijdende historie in Baarle “Het Bels Lijntje loopt dwars door Baarle en passeert er de grens tussen Nederland en België. Veel historie is bewaard gebleven; denk aan een voormalig stationsgebouw, seinwachtershuisjes en op de grens nog resten van een locomotiefloods en draaischijf. De moeite van het ontdekken waard. Deze grensoverschrijdende samenwerking gaat hier een nieuwe impuls aan geven”, vertelt wethouder Nico Sommen van Toerisme en Recreatie in de gemeente Baarle-Nassau. Bij de uitwerking en uitvoering van de projecten, sluiten de partners zoveel mogelijk aan bij de periodieke (onderhouds)werkzaamheden en de bijbehorende budgetten in de gemeenten.

Gerelateerd