Ga terug
Partner

9 december 2021

Vastgoed

BEDRIJVENTERREINEN STIEFKINDEREN VAN DE MAATSCHAPPIJ

“Er is gebrek aan aandacht voor bedrijventerreinen”, valt Cees-Jan met de deur in huis. “Ze zijn niet interessant en vertonen verouderingsverschijnselen. We laten ze aan hun lot over. En de gebouwen zijn vaak lelijke dozen. Als je het allemaal optelt, is het gek dat er zo weinig aandacht (en geld) voor is. Een aanzienlijk deel van de klimaatafspraken is namelijk in die gebieden te realiseren. En er vindt veel bedrijvigheid plaats, ze zijn de motor van de economie.”

Stiefkinderen
Cees-Jan vervolgt: “Bedrijventerreinen zijn niet hip en trendy, het zijn verborgen stiefkinderen. Maar ik ben erop afgestudeerd en voor mij zijn ze juist wel opvallend. Als geograaf kijk ik naar bedrijventerreinen met een economische blik. Ik wil iets aan deze onnodig vergeten gebieden doen. De Hurk in Eindhoven bijvoorbeeld. Dit is een belangrijk terrein voor de high tech vanwege het vakmanschap. Samen met studenten, ondernemers en werkgevers kijken we naar het potentieel van dit terrein: hoe kunnen we het circulair maken?”

De potentie - en de noodzaak - om bedrijventerreinen circulair te maken, zit volgens Cees-Jan in het ver-duurzamen. En dit koppelen aan een beperkte mate van groei. “Ze zijn de ruggengraat van je regionale economie. Neem de vrachtwagenstromen. Deze kun je in kaart brengen. Wat heeft de een over en brengt hij weg? Kan een ander dat gebruiken?” Cees-Jan begrijpt ondernemers heel goed. “Waar moeten ze beginnen? Er heerst koudwatervrees. Per bedrijventerrein is een professionele ondernemersorganisatie met budget nodig. Fondsvorming met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor geïntegreerde oplossingen. Niet alleen focus op zonnepanelen op daken. Het gaat om het leggen van een goede, structurele basis en het beter benutten van het bestaande gebied, waarbij een duidelijke rol voor de gemeente is weggelegd.”

Recycle!Teveel
restproducten blijven in de kringloop. Hoe kunnen we die hergebruiken? Hoe kunnen we afval tot grondstof laten worden en producten langer in de kringloop houden? “We gooien zoveel weg”, zegt Cees-Jan. “Een product komt te snel op de schroothoop, terwijl het nog waarde heeft en we de know how hebben hier anders mee om te gaan.” Voor recycling heb je ruimte nodig. Oude, leegstaande gebouwen bijvoorbeeld, waar je goederen uit elkaar kunt halen, want dat leidt tot lawaai en stof. En er is vakmanschap voor nodig. Een bedrijventerrein als De Hurk is daar geschikt voor.

Economie
van de toekomst“Als hogeschool kunnen we heel veel toevoegen. Voor een deel wordt hier de economie van de toekomst gemaakt. Als je studenten op deze vraagstukken inzet, heb je straks de juiste mensen opgeleid. Jongeren hebben veel meer aandacht voor duurzaamheid, voor kansen, voor de toekomst. Wij kunnen ze munitie meegeven: een goede opleiding en de juiste competenties om hiermee in hun werk fors aan de slag te gaan. Dat is de kant van het hoger beroepsonderwijs. Circulariteit heeft ook een sociale kant. Mensen die tot vakman worden opgeleid, kunnen hier ook hun boterham mee verdienen. We hebben de loodgieter, die zaken uit elkaar kan halen en waarde kan toevoegen, net zo hard nodig

Oproep aan ondernemers
“Er wordt nog niet genoeg aangepakt”, zegt Cees-Jan tot slot. Ondernemer, benut de talenten van studenten om circulair te innoveren. Bied ze uitdagende stages met goed geformuleerde opdrachten. Studenten leren van actuele vraagstukken uit de praktijk en bedrijven leren van de verfrissende blik van studenten. “Hier liggen kansen. We moeten gewoon samen aan de bak

Dr. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio. Hij onderzoekt en adviseert op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed. Hij werkt op het snijvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Verduurzaming van de vastgoedsector en de vraag van bedrijven is zijn passie. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. Jane Jacobs is zijn inspiratiebron. Zij schreef The Death and Life of Great American Cities, een van de meest invloedrijke werken over stedelijke ontwikkeling en stadsplanning en de koppeling tussen creativiteit, kennis en technologie.Cees-Jan Pen studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde op het proef-schrift ‘Wat beweegt bedrijven’. Hij was senior adviseur bij adviesbureau DELIJN en werkte bij de afdeling Economische Zaken van de gemeente Zaanstad. Was raadslid in de gemeente Haarlem en programmama-nager bij Platform31. Cees-Jan publiceert en schrijft columns in regionale media. Hij is voorzitter van de Circular Economy Award van Elba Media.

Bron: Fontys