Ga terug

6 februari 2020

Bedrijventerreinen Meierijstad verdienen opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerreinen Meierijstad verdienen opnieuw Keurmerk Veilig Ondernemen Meierijstad is weer een stukje veiliger; bedrijventerreinen De Amert, Dorshout, de Dubbelen en Doornhoek in Veghel en Molenakker in Erp ontvingen op 6 februari opnieuw het Keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken (KVO). De uitreiking vond plaats bij van Leiden Interieur B.V. in Veghel. Burgemeester Kees van Rooij reikte het certificaat uit aan de werkgroep KVO die nauw samenwerkt met Vitaal Bedrijvig Veghel, ondernemers van de bedrijventerreinen Veghel (De Amert, Dorshout, De Dubbelen en Doornhoek), ondernemers bedrijventerrein Molenakker Erp, politie, brandweer en gemeente Meierijstad. Deze partijen hebben de afgelopen jaren intensief en optimaal samengewerkt aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein, waardoor het certificaat opnieuw verdiend is. Burgemeester Van Rooij: “We komen alleen tot resultaat als we samenwerken. Mijn waardering daarvoor”. Dit is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking en een gerichte aanpak kunnen zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving. Door de gezamenlijke afspraken kunnen overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aangepakt worden. Dit levert een groter gevoel van veiligheid en minder schade op. Wat houdt het KVO in? Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen de partijen voor een schoon, goed onder-houden en veiligere omgeving. Zaaknummer Pagina 2 van 2 datum 6 februari 2020 Doel van de KVO werkgroep is om het keurmerk Veilig Ondernemen Continu Samenwerken te verlengen en te borgen. De werkgroep komt een aantal keer per jaar bij elkaar o.a. met een gezamenlijke schouw. Om de situatie van de bedrijventerreinen op het gebied van Schoon, heel & veilig voor de hercertificering te onderzoeken is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen:  Enquête resultaten najaar 2019;  Incidentencijfers en meldingenoverzichten van Gemeente, Politie en Brandweer;  Evaluatieverslagen van gemeente, politie, brandweer en ondernemers van bedrijventerreinen.