22 november 2022

Vastgoed

Bedrijventerreinen Land van Cuijk en Noord-Limburg stimuleren verduurzaming met Green Deal

Ondernemers in de gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk willen de verduurzaming op de bedrijventerreinen in de drie gemeenten versnellen. Daartoe ondertekenden drie wethouders, platform AgriFood Tech en de Industriële Kring Land van Cuijk en NoordLimburg op maandag 21 november een Green Deal. Hiermee spreken deze partijen de ambitie uit zich gezamenlijk in te zetten om de energietransitie op de bedrijventerreinen van het Land van Cuijk en Noord-Limburg te bespoedigen, circulair ondernemen te stimuleren en de terreinen klimaatbestendig in te richten.

Fons Janssen, voorzitter van de werkgroep duurzaamheid en milieu van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, is enthousiast: “Als ondernemers staan we allemaal voor dezelfde uitdagingen. Door elkaar te inspireren en samen met andere ondernemers en de gemeente verduurzamingprojecten op te zetten, hoeven we niet elk voor zich het wiel uit te vinden. Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder.”

Circulair ondernemen en vergroenen
“Veel mensen denken bij duurzaamheid vooral aan energie, terwijl er juist op bedrijventerreinen ook veel winst te behalen valt op het gebied van circulair ondernemen”, aldus Peter Stevens, wethouder gemeente Gennep. Volgens Antoinette Maas, wethouder gemeente Land van Cuijk, is de noodzaak om de vaak sterk versteende bedrijventerreinen te vergroenen en waterbestendig te maken steeds groter, evenals schone en duurzame mobiliteit.

Uitvoeringsagenda
Het ondertekenen van de Green Deal is een eerste stap. De werkgroep duurzaamheid en milieu van de Industriële Kring is bezig met het opstellen van een uitvoeringsagenda. Daarin beschrijven ze het soort projecten, wie eraan bijdragen en de financiering ervan. Bijvoorbeeld ‘slimme’ onderlinge energie-uitwisseling, vergroeningsprojecten, of het organiseren van informatiebijeenkomsten over energiebesparing.