Partner

16 oktober 2023

Leisure & Cultuur

Bedrijven kunnen veel meer voordeel halen uit cultuur dan ze nu doen

Als investeringsfonds (co-)financierde Brabant C de afgelopen acht jaar talloze toonaangevende cultuurprojecten. In aanloop naar 2030 gaat het fonds het bedrijfsleven nóg meer betrekken bij de culturele wereld. Hoe? Door bedrijven te matchen met cultuurmakers voor projecten met echte maatschappelijke impact.

Brabant C is een stevige naam in het culturele veld van Brabant – en daarbuiten. Al sinds 2015 investeert het cultuurfonds in impactvolle projecten op het gebied van onder meer film, muziek, dans en beeldende kunst. Dit met als doel om het culturele aanbod in Brabant steeds uit te breiden en te versterken. Meer dan ooit wordt het bedrijfsleven bij die missie betrokken, vertelt directeur-bestuurder van Brabant C Victoria Simonz-van Krieken. “Brabant C is ooit opgezet als een provinciaal fonds. Intussen zoeken we naar mogelijkheden om op een vernieuwende manier te investeren in cultuurprojecten. We werken toe naar een publiek-privaat fonds, wat uniek is in Nederland. Wij denken vanuit partnerschappen tussen cultuur, maatschappelijke instellingen, onderwijs en het bedrijfsleven. De meerwaarde is groter in coalities.”

Landbouwdebat
En waarde brengen is nodig – gezien de huidige tijd met de vele maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. “Of je het nu hebt over economische landbouwtransitie of duurzaamheid, wij geloven dat cultuur een nieuwe invalshoek kan geven. Door cultuur weg te halen uit het ‘cultuurhokje’, en culturele partner als natuurlijke partners te beschouwen, kunnen er echt mooie, impactvolle projecten ontstaan.” Zo co-financierde Brabant C de theaterproductie Iets met Boeren, een samenwerking tussen Bureau Pees, HAS en ZLTO, die inzicht geeft in het actuele landbouwdebat en polarisatie in het landbouwdebat wil bestrijden. En in het meerderjarige project Possible Landscapes, een samenwerking tussen Biobased Creations en Hurks, wordt met stakeholders en kennispartners gezocht naar nieuwe perspectieven voor een duurzame leefomgeving. Ook de groots opgezette samenwerking Grijs gedraaid van Kamerata Zuid, waar o.a. CZ en VSB Fonds bij waren betrokken, was geliefd: in deze theatervoorstelling worden jongeren en (kwetsbare en eenzame) ouderen aan elkaar verbonden door middel van muziek en beweging.

Aantrekkelijke werkgever
Vanuit het bedrijfsleven is er zeker interesse om samen te werken met de cultuurwereld. Maatschappelijke instellingen en bedrijven zoals CZ, Heijmans Vastgoed, ASML en Hurks zien de meerwaarde van een samenwerking met cultuurmakers. “Creatieve partners dragen frisse ideeën en oplossingen aan voor vraagstukken. Als je bijvoorbeeld een bouwbedrijf bent, kunnen designers nieuwe inzichten geven als het aankomt op circulair bouwen. Maar bedrijven gedijen ook bij een samenwerking met een culturele partner omdat cultuur zorgt voor ontspanning, inspiratie, bewustwording en motivatie voor de werknemers. Door hierin te investeren, blijf je een aantrekkelijke werkgever en trek je makkelijker nieuwe mensen aan. Tot slot is er een grotere focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven willen vaker iets teruggeven aan de samenleving. Investeren in cultuur is een mooie manier om dat te doen”, aldus Simonsz-van Krieken. Matching Impact-regeling Met de Regeling Matching Impactproject, die vorig jaar van start is gegaan, maakt Brabant C het voor bedrijven aantrekkelijker én makkelijker om te investeren in een cultuurproject. Hierbij kan een coalitie van minimaal één private partner (of maatschappelijke of onderwijsinstelling) en een creatieve partner een aanvraag doen. De impact van een project kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals zorg, technologische innovatie, burgerschap of ecologie. Als deze wordt goedgekeurd, matcht Brabant C de bijdrage van de private partner. “Als een bedrijf overtuigd is door een goed cultureel voorstel, en er bijvoorbeeld het minimale bedrag van 40.000 euro in wil investeren, dan matchen we dat en kom je uit op 80.000. Matching van financiering en coalitievorming is de essentie van onze publiek private aanpak.” De komende jaren hoopt Simonsz-van Krieken

Matching Impact-regeling
Met de Regeling Matching Impactproject, die vorig jaar van start is gegaan, maakt Brabant C het voor bedrijven aantrekkelijker én makkelijker om te investeren in een cultuurproject. Hierbij kan een coalitie van minimaal één private partner (of maatschappelijke of onderwijsinstelling) en een creatieve partner een aanvraag doen. De impact van een project kan betrekking hebben op zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals zorg, technologische innovatie, burgerschap of ecologie. Als deze wordt goedgekeurd, matcht Brabant C de bijdrage van de private partner. “Als een bedrijf overtuigd is door een goed cultureel voorstel, en er bijvoorbeeld het minimale bedrag van 40.000 euro in wil investeren, dan matchen we dat en kom je uit op 80.000. Matching van financiering en coalitievorming is de essentie van onze publiek private aanpak.” De komende jaren hoopt Simonsz-van Krieken de regeling Matching Impact verder uit te bouwen, dankzij creatieve én zakelijke partners in heel Noord-Brabant. “Deze regeling past erg goed bij Brabant. Brabanders zijn ondernemend en op samenwerking gericht. Ze weten: in je eentje kun je het niet oplossen. Als je een gemeenschappelijk doel hebt, moet je de handen ineen slaan.”

En zo geeft Brabant weer het goede voorbeeld in Nederland

Matchmaking
Om de matches tussen cultuurpartners en ondernemers (nog) makkelijker tot stand te brengen, werkt Brabant C aan manieren om de matching te faciliteren zoals matchmaking evenementen en wellicht een online matching platform in de toekomst. Bedrijven of zakelijke partners die mogelijk geïnteresseerd zijn in een creatieve coalitie, roept Simonsz-van Krieken op om contact op te nemen met Brabant C. “We vragen niet meteen om financiering. Wij vinden het op z’n minst interessant om te weten jij als ondernemer boeiend vindt: welke thema’s wil je aanpakken, aan welke opgave wil je werken. Dan gaan wij in onze database op zoek naar een cultuurmaker die zich met net deze thema’s bezighoudt.” Op deze manier, door makers en het bedrijfsleven te koppelen vanuit een gedeelde motivatie, ontstaan er sterke coalities waar de hele maatschappij baat bij heeft. En zo geeft Brabant weer het goede voorbeeld in Nederland.