Partner

23 september 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Bedrijven helpen innoveren in een snel veranderende wereld

Jean Louis Steevensz wordt geinstalleerd als lector Business Innovation

Ondernemers aanmoedigen om eens uit de waan van de dag te stappen en te kijken wat zij willen betekenen in de toekomst. Dat vindt Jean Louis Steevensz, hoofd van het lectoraat Bussiness Innovation bij Fontys Hogeschool, het leukste aan zijn werk. Hij werkte de afgelopen dertig jaar in de high tech industrie en maakte een paar jaar geleden de overstap naar het onderwijs. Op 29 september wordt hij officieel benoemd tot lector van het lectoraat Business Innovation, een van de twee lectoraten binnen Fontys International Business School in Venlo.

Binnen een lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek gedaan ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. “Het voelt als een eer om dit te doen. Het opleiden en begeleiden van jonge mensen houdt mij ook scherp. Zij zijn kritisch en hebben nieuwe, verfrissende ideeën”, zegt Steevensz. Die nieuwe ideeën zijn meer dan welkom.

Samenwerken
We staan maatschappelijk gezien voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld als het aankomt op klimaat en voedselvoorziening. Het lectoraat richt zich met name op het helpen van mkb’ers die voor deze grote uitdingen staan. Het lectoraat ondersteunt bedrijven met praktische vragen zoals: wat komt er allemaal kijken bij de transitie naar een circulair productieproces? “We doen nu een project met een aantal mkb’ers in Limburg. We onderzoeken of we het gebruikte eindproduct terug kunnen nemen van de klant, dit kunnen recyclen en bepaalde materialen weer opnieuw kunnen gebruiken in de keten”, geeft Steevensz als voorbeeld. “Dit zijn trajecten over een langere termijn waarin we stap voor stap onderzoek doen en zoeken naar oplossingen.” Een goede samenwerking tussen onderzoekers, studenten en bedrijven is hierbij ook onmisbaar.

“De laatste tien jaar van mijn carrière wil ik de volgende generatie businessmensen opleiden, ik wil mijn opgedane kennis delen met jonge mensen”

Studenten
In veel gevallen worden ook studenten betrokken, bijvoorbeeld met afstudeeronderzoeken. “Dan gaat het niet alleen om studenten van de opleiding Business Innovation, maar bijvoorbeeld ook van marketing of financieel gerelateerde opleidingen. Zij kunnen bijvoorbeeld een businessplan doorrekenen om te kijken naar de haalbaarheid van bepaalde plannen. Zo kunnen we de mkb’er echt een totaalpakket aanbieden”, aldus Steevensz. Voor studenten is het heel leerzaam om in interdisciplinaire teams te werken. “Het motiveert ze heel erg dat ze aan echte cases met echte bedrijven kunnen werken.”