15 december 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Arriva mag 10 jaar langer het busvervoer in West-Brabant verzorgen

Vervoerder Arriva blijft ook na 2025 verantwoordelijk voor de ov-concessie in West-Brabant. De bieding van het bedrijf werd in de aanbestedingsprocedure als beste beoordeeld door de provincie.

Ook vervoerder Qbuzz had zich ingeschreven voor deze concessie. Gedeputeerde Stijn Smeulders maakte de uitkomst dinsdagmiddag bekend in het provinciehuis.

Arriva blijft zo tot 2035 verantwoordelijk voor het busvervoer in West-Brabant, inclusief de lijnen naar Rotterdam en Utrecht. Het bedrijf biedt meer snellere en meer rechtstreekse verbindingen dan in de huidige concessie. Ten opzichte van 2019 (vóór de coronapandemie) biedt Arriva straks ruim 10% meer openbaar vervoer. Hiermee vervult Arriva veel wensen van de provincie en de gemeenten in het concessiegebied én heeft Arriva aandacht voor het vergroten van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Over de details van de dienstregeling wordt in de loop van 2024 meer bekend.

Het busvervoer vormt, samen met de trein, de ruggengraat van het openbaar vervoer in West-Brabant. Aangevuld met bijvoorbeeld meerijdiensten, deelauto’s, buurtbussen en flexvervoer. Als mobiliteitsmakelaar is Arriva de spin in dat web. De vervoerder biedt daarom de app glimble aan, waarmee reizigers straks in één app hun ov-reis kunnen plannen en daarbij ook ritten met het flexvervoer kunnen boeken. Zo wordt het steeds makkelijker voor reizigers om te kiezen voor een duurzame reis.

Elektrische bussen
Arriva voert het stads- en streekvervoer vanaf de start van de concessie uit met elektrische bussen en beperkt zo de uitstoot van schadelijke stoffen en geluid. De Brabantliners en buurtbussen blijven tot uiterlijk 2030 rijden met dieselbussen. Voor het stallen en opladen van een groot deel van de elektrische bussen zal Arriva gebruik gaan maken van de nieuwe, duurzame remise die de provincie op dit moment laat bouwen in Breda. Die remise is voor de startdatum van de nieuwe concessie van 6 juli 2025 gereed.

“Het zijn roerige tijden voor het openbaar vervoer”, zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. “Daarom waren we in oktober al heel blij dat er twee serieuze partijen zijn die deze uitdaging met ons aan willen gaan. Twee zeer deskundige ov-bedrijven bovendien, die allebei een goede bieding hebben gedaan. De bieding van Arriva komt nu als winnaar uit het beoordelingstraject. We kijken er naar uit om samen met hen het ov nóg beter te maken in West-Brabant.”

Met hart en ziel
“We zijn echt ontzettend blij dat de concessie West-Brabant opnieuw aan ons is gegund en dat we klaar mogen blijven staan voor alle West-Brabantse reizigers”, vult Jan Pieter Been aan, regiodirecteur Arriva Zuid. “Met deze winst kunnen we het openbaar vervoer in dit gebied met hart en ziel verder ontwikkelen en onze dienstverlening richting de reizigers optimaal organiseren. We zijn trots op dit resultaat en bedanken dan ook graag alle reizigers, de provincie Noord-Brabant voor het vertrouwen en natuurlijk vooral ook alle Arriva-collega’s die samen, elke dag weer, klaar staan voor al onze reizigers!”

Nu de nieuwe concessiehouder bekend is, gaat een bezwaartermijn van zes weken in. Naar verwachting is de gunning eind januari 2024 definitief. Pas daarna ontstaat een volledig beeld van de dienstregeling die Arriva vanaf 2025 wil gaan rijden.