Partner

13 juli 2023

Tech, Ict & SmartInnovatie & Duurzaamheid

"AI en ChatGPT zijn prachtig, maar menselijk handelen van docent blijft nodig"

De mobiele telefoon uit de klas? Niet als het aan Larissa Zegveld ligt. De directeur-bestuurder van Kennisnet vindt het juist aan het onderwijs om leerlingen en studenten digitale vaardigheden bij te brengen. Zo ziet ze dat ook bij AI en ChatGPT. “Je kunt het gebruik verbieden, maar mensen buiten het onderwijs zetten het wel in. Het onderwijs is bij uitstek de sector die je kan leren hoe je ermee omgaat. We moeten ons lesmateriaal aanpassen voor het onderwijs van morgen.”

Larissa Zegveld is te gast in de negende podcast De Kracht van Onderwijs. Hierin spreekt Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur van Curio, met mensen die een belangrijke impact hebben op het Nederlandse onderwijs. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed, wat kan en wat moet beter? Larissa beseft dat het onderwijs al veel op het bordje heeft liggen. “Het doel van onderwijs is jonge mensen voorbereiden op thema’s waar ze straks tegenaan lopen. In deze tijd gebeurt heel veel: klimaat, zorg en slavernijverleden. Daarvoor moet je opgeleid worden zodat je straks opgesteld staat. Dat geldt ook voor kunstmatige intelligentie.”

Omarm de technologie
Het is volgens Larissa niet zo dat AI en ChatGPT mensen of denkbanen vervangt. “AI pakt in analyses meer informatiebronnen mee dan je menselijke brein aan kan. Dat is prachtig. Maar daarna moet er een mening moeten worden gevormd, een conclusie worden getrokken. Daar heb je menselijk denkvermogen voor nodig.” Larissa vertaalt dit naar het onderwijs. “Dankzij de algoritmes van AI kun je beter analyseren wat er aan de hand kan zijn, per individu en per doelgroep. Je kunt scherper duiden waar de leemtes zitten. Maar altijd blijft het menselijk handelen van een docent nodig. Die snapt wat een analyse zegt, kijkend naar de leerling of de student. Die interpretatie blijft een menselijke activiteit. Door er zo meer om te gaan, omarm je de technologie.”

Doordacht omgaan met devices en kunstmatige intelligentie
Er is een kentering in hoeverre mensen technologie toe willen laten in hun bestaan. “We hebben veel technologie laten ontstaan zonder de ethische discussie te voeren. Mensen willen meer doordacht met devices en kunstmatige intelligentie omgaan. We moet met elkaar nadenken tot hoever we de technologie kunnen terugschroeven. Daar is veel werk te doen.”

Digitale leermiddelen maken een leven lang leren mogelijk
De directeur-bestuurder van Kennisnet ziet kansen om met de nieuwste technologieën leermiddelen in het onderwijs te verbeteren. “Veel docenten maken eigen lesmateriaal. Door dit te digitaliseren maak je dit makkelijker herbruikbaar. Je kunt bijvoorbeeld filmpjes maken van stof die je anders elke keer moet uitleggen. Je stelt het filmpje beschikbaar aan je studenten en je bent klaar. Van een supergoed filmpje kunnen alle leerlingen en studenten in het land er gebruikmaken.” Kennisnet zet in op dit soort toepassingen van digitale technologie in het onderwijs. “Dit doen we via het Groeifonds Impuls Open Leermaterialen. Zo kunnen we de werkdruk van docenten verlichten én we sluiten meer aan op de leefwereld van leerlingen en studenten. Bovendien leggen we met digiwaardig lesmateriaal meer verbinding met mensen tussen de 30 en 70 jaar. Dat is mijn droom: digitale technologieën die een leven lang leren mogelijk maken.”

De hele podcast is te beluisteren via Aflevering 9: Larissa Zegveld - De kracht van onderwijs | Podcast on Spotify

Spotify: https://lnkd.in/ed7mApQT