5 mei 2022

Zeeland

foto: Bart van Vliet – Prodemos

Aftrap Provinciespel bij Provincie Zeeland

Op donderdag 12 mei 2022 wordt voor de eerste keer het Provinciespel gespeeld in de Provinciale Statenzaal in Middelburg. Ongeveer twintig eerstejaarsstudenten van Scalda Middelburg zullen tijdens het spel hun eigen partijen oprichten en spelenderwijs besluiten nemen over de inrichting van Zeeland. Provinciaal Statenlid Gerwi Temmink zal tijdens het gehele spel aanwezig zijn om de studenten te ondersteunen. Op het einde sluit gedeputeerde De Bat ook aan om in gesprek te gaan met de jongeren.

Wat is het Provinciespel?
Tijdens het spel richten jongeren hun eigen politieke partijen op en ze beslissen democratisch wat er in Zeeland gebeurt. Meer openbaar vervoer of juist veel groen? Nieuwe bedrijventerreinen of meer jongerenhuisvesting? Net als in het echt is niet alles mogelijk. Ze moeten samen besluiten nemen over de inrichting van de provincie. Dat doen ze door met elkaar te debatteren. Na het debat stemmen de jongeren over de zaken die in de provincie moeten komen. Dit doen zij door het plaatsen van spelblokken op een Provinciespel-kleed. Aan het einde van het spel kunnen de deelnemers in gesprek gaan met een gedeputeerde of Statenlid. Zo leren ze waarover en hóe de provincie besluiten neemt.

 Jongerennetwerk Jouw Zeeland
Jouw Zeeland is het jongerennetwerk van de Provincie Zeeland. De afgelopen jaren organiseerden zij jongerendebatten, denktankbijeenkomsten, het Zeeuws Jongerenparlement en andere activiteiten voor jongeren waarbij zij hun mening konden laten horen. Het Provinciespel wordt in samenwerking met Prodemos ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ georganiseerd. Met dit spel laat de Provincie Zeeland Zeeuwse jongeren uit het voortgezet onderwijs en het mbo kennismaken met politiek en democratie.

Wilt u bij het Provinciespel aanwezig zijn? Dat kan tussen 10:00 en 12:00 uur. Meld u vooraf aan via jouwzeeland@zeeland.nl of bel naar 0650419150.