Ga terug
Partner

2 december 2021

Vastgoed

Actie geboden voor Brabantse bedrijventerreinen

‘Wijkevoort? Ja graag!’ Met die leus bemoeiden wij ons met de goedkeuring van de plannen voor dit nieuwe bedrijventerrein door de Tilburgse gemeenteraad. De ontwikkeling van Wijkevoort op korte termijn is nodig om tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe kavels vanuit vooral de eigen regio. Wij keken naar vraag en aanbod op zowel lokaal als op provinciaal niveau. De voorraad aan nieuw bedrijventerrein in Brabant droogt namelijk snel op. Actie is dus geboden om grote tekorten te voorkomen.

De goedkeuring van Wijkevoort bleek geen sinecure en is kenmerkend voor een bredere trend. Twee zaken vielen op: weerstand vanuit de samenleving tegen (weer) een nieuw bedrijventerrein en het geluid vanuit onze eigen Brabantse achterban dat het midden- en kleinbedrijf moeilijk aan nieuwe kavels kan komen. Landelijk klinkt bovendien de roep om de ‘verdozing’ van ons land een halt toe te roepen. ‘Wijkevoort’ vormde de daarom aanleiding voor een indringende discussie binnen het bestuur van onze vereniging VNO-NCW Brabant Zeeland over het toekomstig bedrijventerreinenbeleid in Brabant.

Uitgangspunten
Bijna 2% van Brabant is nu bedrijventerrein. Deze gebieden bieden direct werk aan een derde van onze werknemers. Indirect nog eens een derde. Onze welvaart wordt daar dus voor een aanzienlijk deel verdiend. Maar uitbreiding is geen vanzelfsprekendheid. We moeten zuinig met de schaarse ruimte in ons kleine landje omgaan. Dus: kijken hoe we de huidige terreinen beter en efficiënter kunnen benutten. Vaak is daarvoor een tweede leven van bedrijfspanden nodig. Maar krijg je dat voor elkaar?

Nieuwe bedrijventerreinen zijn desondanks altijd noodzakelijk. Onze economie ontwikkelt zich permanent en daarvoor is ruimte nodig. We worden wel steeds kritischer: alleen bedrijven die iets toevoegen aan onze samenleving komen daarvoor in aanmerking. De werkloosheid is zo laag, dat we zonder goede reden geen bedrijven van elders meer hoeven aan te trekken. Tot slot stellen we, terecht hoge eisen op het gebied van duurzaamheid, beeldkwaliteit en landschappelijk inpassing, in lijn met de ontwikkeling van onze samenleving.

U ziet, het is een veelomvattend onderwerp. Op basis van deze uitgangspunten bepalen we ons toekomstige bedrijventerreinenbeleid, zodat ondernemers ruimte hebben om te doen waar ze het beste in zijn: ondernemen!

Marloes Rijken
Regiomanager VNO-NCW Midden-Brabant
rijken@vnoncwbrabantzeeland.nl