14 februari 2023

Food (agri)

Aanvraag vergunningen voor snijden van zeegroenten

Het snijden van zeegroenten is in Zeeland een populaire bezigheid. Wie zelf op pad wil om lamsoor of zeekraal bij elkaar te snijden, heeft een vergunning nodig. Van dinsdag 14 februari t/m donderdag 23 februari 2023 verstrekken de zeven gemeenten aan de Oosterschelde aanvraagformulieren voor een seizoensvergunning in Natura 2000-gebied Oosterschelde. Deze aanvraagformulieren zijn ook digitaal beschikbaar.

Wie kans wil maken op een vergunning, kan het formulier online invullen.Druk dan op de knop 'verzenden'. U ontvangt een e-mail met daarbij een PDF van het door u ingevulde formulier. Print het formulier en zet uw handtekening. Zorg ervoor dat het ondertekende formulier uiterlijk op 24 februari 2023 per post is ontvangen door de Provincie Zeeland.

Dit jaar geeft de Provincie 284 vergunningen uit. De verdeling van vergunningen gebeurt met een loting door een onafhankelijke notaris. Formulieren die na 24 februari 2023 binnenkomen, nemen we niet in behandeling.


Nieuw: vergunning voor alle snijgebieden en online reserveren

We willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de natuur. En dat de mooie traditie van het zeekraal en lamsoor snijden blijft bestaan. Tegelijkertijd willen we de natuur rondom de Oosterschelde beschermen. Om te zorgen voor een goede balans tussen natuur en recreatie, zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren:

 • De vergunning is niet meer gebonden aan een snijgebied, maar geldig voor alle gebieden. Vergunninghouders krijgen een digitale strippenkaart die ze naar eigen wens mogen gebruiken. Met deze strippenkaart kunnen ze een tijdslot en een gebied reserveren.

 • Dit jaar loopt het snijseizoen van 1 juni tot en met 31 augustus 2023. Zo geven we beschermde vogels meer ruimte om in rust te broeden.

 • Een vergunninghouder mag per seizoen 10 keer snijden; maximaal 1 kg per dag

 • In eerdere jaren werd er ook zeegroenten gesneden bij de Oesterput op Noord-Beveland. Deze locatie is door de terreineigenaar gesloten.

 • De vergunning is voortaan persoonsgebonden. Als er meerdere gezinsleden willen snijden, moet iedereen een eigen vergunning aanvragen.

  Meer weten?

  Meer informatie over de loting staat in de toelichting op de procedure. Ook kunt u contact opnemen met de heer Hoogland. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-25726634 en per e-mail via l.hoogland@zeeland.nl.

  Downloads

  Aanvraagformulier

  Toelichting op procedure