Ga terug

21 januari 2021

Financieel & Juridisch

Aantal WW-uitkeringen stijgt weer, over heel 2020 sprake van 23 procent toename

In december 2020 werden in Noord-Brabant 42.400 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was een stijging van 3% in vergelijking met november 2020. Het aantal uitkeringen lag in december 2020 in Noord-Brabant ook hoger dan in december 2019 (23%). Ook landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen zowel op maand- als op jaarbasis toe, met respectievelijk 3% en 28%.In 2020 neemt in Noord-Brabant het aantal WW-uitkeringen minder toe dan landelijk

Eind december 2020 telde de provincie Noord-Brabant 42.400 WW-uitkeringen. Dat was 3,0% van de beroepsbevolking, landelijk was het WW-percentage 3,1%. Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant nam in december met 3% toe ten opzichte van een maand eerder. Ook in vergelijking met een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant in december 2020 hoger. In december 2019 werden 34.500 uitkeringen verstrekt, 23% minder dan in december 2020. Deze toename op jaarbasis was in de provincie Noord-Brabant minder sterk dan de stijging van het aantal WW-uitkeringen op landelijk niveau, die in december 2020 28% bedroeg.

Terugblik ontwikkeling WW-uitkeringen 2020

WW-uitkeringen in januari en februari 2020 relatief laag

In januari 2020 werden er in Noord-Brabant 36.700 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was weliswaar iets hoger dan in de laatste maanden van 2019, maar nog altijd relatief laag in vergelijking met de jaren ervoor. Ter vergelijking: in januari 2019 telde de provincie Noord-Brabant 42.200 WW-uitkeringen en in januari 2018 nog 49.900. In februari veranderde er weinig aan de situatie en bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg stabiel. Het aantal WW-uitkeringen lag op dat moment nog altijd 11% lager dan een jaar daarvoor.

Forse toename WW-uitkeringen als gevolg van eerste ‘intelligente’ lockdown

Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting met COVID-19 in Nederland gemeld. Doordat sindsdien het aantal besmettingen met het coronavirus toenam, werd op 15 maart de eerste ‘intelligente’ lockdown ingesteld om het aantal besmettingen terug te dringen. Door de lockdown vielen de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur en sport & recreatie. Maar ook in de detailhandel en de sector vervoer en logistiek viel een groot deel van de werkzaamheden weg. Met name vanuit deze sectoren kwamen er meer mensen in de WW terecht. In maart nam het aantal WW-uitkeringen dan ook toe, met 4% ten opzichte van februari 2020. De grootste stijging van 2020 vond echter plaats in april. Toen steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 16% in vergelijking met een maand eerder. In april was het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant ook voor het eerst weer hoger dan een jaar daarvoor (+12%). Hoewel er sprake was van een toename in alle leeftijdscategorieën, steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar relatief het sterkst.

De maatregelen worden versoepeld: snelle toename WW-uitkeringen zet zich niet voort

In mei werd een aantal coronamaatregelen versoepeld. Zo mochten de meeste contactberoepen, waaronder kappers en schoonheidsspecialisten, hun werkzaamheden weer voortzetten. In mei was er in Noord-Brabant echter nog sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen, namelijk 3% in vergelijking met april 2020. In de maanden die daarop volgden, ging de economie steeds meer van het slot. Zo mocht in juni onder andere de horeca weer open en mochten ook musea en theater-, film- en concertzalen onder voorwaarden hun deuren weer openen. Die versoepelingen hadden tot gevolg dat de snelle toename van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant zich niet voortzette. In juni was er al sprake van een daling van 1%, waarna in juli het aantal WW-uitkeringen licht toenam met 1%. In augustus en september daalde het aantal WW-uitkeringen op maandbasis met respectievelijk 3% en 5%.

Lockdown oktober leidt nog niet direct tot toename WW-uitkeringen

Doordat het aantal besmettingen weer toenam, werd er door het kabinet op 14 oktober 2020 een gedeeltelijke lockdown ingesteld. Deze lockdown was minder streng dan in maart 2020 en had onder andere tot gevolg dat eet- en drinkgelegenheden (wederom) de deuren moesten sluiten. Winkels in de detailhandel moesten uiterlijk om 20:00 uur dicht. De maatregelen leidden niet direct tot een toename van het aantal WW-uitkeringen, zoals wel het geval was tijdens de eerste lockdown in maart 2020. In Noord-Brabant bleef het aantal WW-uitkeringen in oktober vrijwel gelijk ten opzichte van september 2020. In november was er op maandbasis nog sprake van een daling van 2%. Ondanks de coronamaatregelen nam het aantal besmettingen steeds sneller toe. Daarom ging Nederland op 15 december 2020 in de strengste lockdown tot dan toe. Onder andere pretparken, dierentuinen, sauna’s, musea, theaters, horeca en horecavoorzieningen voor hotels gingen dicht. In december steeg het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant met 3%, ten opzichte van november 2020.

Sterkste procentuele toename WW-uitkeringen in heel 2020 in Woensdrecht

In alle Noord-Brabantse gemeenten nam het aantal WW-uitkeringen in december 2020 toe in vergelijking met december 2019. De procentuele toename van het aantal WW-uitkeringen in deze periode was het grootst in de gemeenten Woensdrecht (53%), gevolgd door Geertruidenberg (44%), Baarle-Nassau (37%), Gilze en Rijen (36%), Goirle en Breda (beide 35%).

In de gemeenten Reusel-De Mierden (2%), Sint Anthonis (3%), Mill en Sint Hubert (4%), Etten-Leur en Boxtel (beide 7%) was de toename van het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant het afgelopen jaar het minst sterk.

Steunmaatregelen hebben dempend effect op ontwikkeling WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant is tijdens de coronacrisis fors opgelopen in vergelijking met de periode voor corona. Het effect van de coronamaatregelen op het aantal WW-uitkeringen wordt echter gedempt door de tijdelijke financiële steunmaatregelen van de overheid. Een van die financiële regelingen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Met behulp van de NOW-regeling kunnen werkgevers met substantieel omzetverlies een groot gedeelte van hun loonkosten vergoed krijgen. De steunmaatregelen fungeren daarmee als vangnet waarmee veel directe werkloosheid voorkomen wordt.