19 mei 2022

Financieel & Juridisch

Aantal WW-uitkeringen daalt verder, ICT-vacatures fors gestegen

In april 2022 werden in Noord-Brabant 26.859 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is een daling van 4,3% in vergelijking met de maand ervoor en een daling van 32% ten opzichte van een jaar geleden. Op de ICT-arbeidsmarkt is sprake van grote krapte. Veel ICT-werkgevers kampen met moeilijk vervulbare vacatures en nemen daardoor ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen om ze daarna zelf op te leiden.

Ten opzichte van de maand ervoor nam het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant af met 4,3% (-1.213 uitkeringen). Dit is iets lager dan de landelijke afname (-5,0%). Het WW-percentage bedroeg eind april 1,9%, hetgeen gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Het WW-percentage is het volume WW-uitkeringen uitgedrukt in een % van de beroepsbevolking. In West-Brabant daalde de WW het sterkst (-5,6%), gevolgd door Helmond-De Peel (-5,2%) en Noordoost-Brabant (-4,4%). In zowel Midden-Brabant als Zuidoost-Brabant bedroeg de afname 3,2%. De helft van de WW-uitkeringen (50%) gaat naar personen van 50 jaar of ouder. Bij bijna een kwart (24%) van de WW-uitkeringen bedraagt de WW-duur 12 maanden of langer.

Het afgelopen jaar (april 2021-april 2022) daalde het aantal verstrekte uitkeringen met 32% (-12.721 uitkeringen) tegenover 34% landelijk. De sterkste afname in Noord-Brabant deed zich voor in de sectoren horeca (-60%), vervoer & logistiek (-45%), cultuur (-44%) en detailhandel (-43%). In genoemde sectoren is de vraag naar personeel de afgelopen maanden als gevolg van de opheffing van corona-maatregelen sterk toegenomen, waardoor veel mensen werk vonden. In de horeca speelt momenteel ook het seizoen (meer vraag in lente- en zomermaanden) een rol. In de sectoren overheid (-3%) en zorg & welzijn (-16%) nam het aantal WW-uitkeringen beduidend minder sterk af. Dit heeft vooral te maken met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, bovendien zijn deze sectoren niet of in mindere mate stilgevallen tijdens de coronacrisis.

Grote krapte op arbeidsmarkt vor ICT-beroepen

De vraag naar personeel in ICT-beroepen is al jaren groot. In 2021 is het tekort aan ICT-ers toegenomen. In de provincie Noord-Brabant nam het aantal ICT-vacatures tussen eind 2020 en eind 2021 met circa 60% toe. In het vierde kwartaal van 2021 stonden er ruim 3.500 vacatures open voor ICT-professionals. Het aantal WW’ers ingeschreven met een ICT-beroep nam het afgelopen jaar juist af met ruim een kwart. Tegenover iedere beschikbare werkzoekende met een ICT-beroep staan ruim 11 vacatures. Uit het werkgeversonderzoek van UWV blijkt dat (landelijk) 63% van de in 2021 ontstane vacatures in de ICT-sector moeilijk vervulbaar is. Werkgevers uit de ICT-sector geven aan dat sollicitanten vaak onvoldoende vakkennis hebben of niet over de benodigde werkervaring beschikken. Daarnaast zijn veel vacatures volgens hen moeilijk vervulbaar vanwege de specialistische aard van het werk. In Noord-Brabant zijn vooral vacatures voor systeemontwikkelaar ICT, adviseur erp-systemen, specialist/architect technische infrastructuur ICT, programmeur (divers) en software ontwerper moeilijk in te vullen door werkgevers. Veel vacatures staan open voor de functie van ICT-servicedeskmedewerker.

ICT-werkgevers laten vacatures langer openstaan

Werkgevers kunnen verschillende inspanningen verrichten om toch personeel te vinden. Uit het werkgeversonderzoek blijkt dat werkgevers in de ICT-sector vooral op een andere manier zijn gaan werven. Zo werft een vijfde van de werkgevers personeel uit het buitenland voor hun moeilijk vervulbare vacatures. Ook benaderen werkgevers uitzendbureaus, werving- & selectiebureaus en headhunters, en laten zij vacatures langer openstaan. Bijna de helft van de ICT-werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures neemt ook kandidaten aan die niet aan álle functie-eisen voldoen, en leiden ze dan zelf verder op. In de ICT-sector kozen werkgevers vaker dan gemiddeld voor het werven van personeel in het buitenland. Eén op de vijf werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures in deze sector heeft in het buitenland geworven.

Werkzoekende warm maken voor de ICT-sector

UWV werkt regionaal samen met opleiders om werkzoekenden zonder IT-achtergrond klaar te stomen voor een loopbaan in die sector. UWV-adviseur Glenn van Dijk (Noordoost-Brabant): “Wij werken bijvoorbeeld samen met stichting BEE-Ideas om mensen op te leiden voor werk in de IT. Dat kunnen jongeren zijn met een arbeidsbeperking vanuit de Wajong. Maar ook vijftigplussers die technologie heel interessant vinden, maar alleen hobbymatig bezig zijn geweest met computers. 80% van de deelnemers die wij via ons bij BEE-Ideas terecht komt, vindt direct een baan na de opleiding. Het gaat om opleidingstrajecten op MBO- of HBO-niveau. Bij het traject Sociale Softwarestraat gaat het om praktisch werk op MBO-niveau, bijvoorbeeld als medewerker bij een IV-serviceafdeling. Daarnaast loopt er het zogenaamde Capacity Building-traject, waarin mensen worden opgeleid tot software-ontwikkelaar op HBO-niveau.”

Ook in West-Brabant lopen er veel scholingstrajecten voor de ICT-sector. Deze zijn vooral gericht op servicedeskmedewerkers en developers en bevatten een baanintentie of zelfs garantie. Voor werkzoekenden in de ICT organiseert het UWV samen met bedrijven in de regio ‘Netwerk ICT’. Dit is vooral gericht op het bepalen van de zoekrichting en het solliciteren binnen de ICT. Tijdens 4 bijeenkomsten worden kandidaten getraind (op het gebied van CV en solliciteren in deze tijd) en worden zij meegenomen in kansrijke mogelijkheden.