5 mei 2020

Financieel & JuridischNieuws

‘Aanpassing NOW is goed nieuws voor bedrijven met meerdere onderdelen’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn content met de aanpassingen aan de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) die minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark vrijdag in een Kamerbrief hebben voorgesteld. De belangrijkste wijziging is dat werkmaatschappijen van een concern nu ook op grond van hun eigen omzetdaling een beroep kunnen doen op de NOW als het concern minder dan 20 procent omzetdaling heeft. ‘Dit zal echt een groot effect hebben op baanbehoud in veel bedrijven.’

Voorwaarden

Deze tweede wijziging van de NOW wordt nog deze week na plaatsing in de Staatscourant van kracht. Hier zijn overigens wel voorwaarden aan verbonden. Bij een aantal van deze voorwaarden zijn nog wel kanttekeningen te plaatsen, aldus de ondernemingsorganisaties. Dan gaat het bijvoorbeeld over de openbaarmaking van de naam en het adres van werkgever, het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie.

Aanpassing concernregeling

Uit de Kamerbrief blijkt dat tot en met 30 april er ongeveer 114.000 aanvragen voor de NOW zijn ingediend, waarvan er ongeveer 104.000 zijn goedgekeurd. Er is voor 1,9 miljard euro aan voorschotten verstrekt. Volgens het UWV worden met de uitkeringen omstreeks 1,7 miljoen werknemers bereikt. De verwachting is dat dit bedrag en het aantal werknemers de komende tijd nog zal stijgen, onder andere vanwege de huidige aanpassing van de concernbepaling in de NOW.

Bron: https://www.vno-ncw.nl/

Gerelateerd