Ga terug

8 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Aanleg Warmtesingel Breda maakt honderd procent CO2-reductie mogelijk

Breda, 8 november 2019 – Ennatuurlijk start in januari 2020 met de aanleg van Warmtesingel Breda. Dit is een vijf kilometer lange leiding die het warmtenet aan de ene kant van de stad op termijn verbindt met het warmtenet aan de andere kant. Het investeringsbesluit voor fase één van het project, de aanleg van de leiding van Lunnetstraat (NAC stadion) tot Middellaan, is afgelopen maand genomen. Hiermee kunnen potentieel vijfduizend woningen en honderd bedrijven duurzame warmte ontvangen. Bijna twintig procent van de Bredase huishoudens is al aangesloten op het warmtenet van Ennatuurlijk. De warmte is afkomstig van de RWE-centrale in Geertruidenberg. In de centrale wordt elektriciteit opgewekt waarbij veel warmte vrijkomt. Een groot deel van die warmte, die anders zou worden weggekoeld, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven in Breda, Tilburg, Oosterhout en Made. Van het gas af Nederland moet van het gas af. Het klimaatakkoord verplicht gemeenten om uiterlijk eind 2021 voor iedere wijk een warmteplan op tafel te hebben liggen voor een warmtevoorziening zonder aardgas. Met een warmtenet kunnen de gasaansluitingen van duizenden woningen tegelijkertijd worden vervangen. Dit maakt Warmtesingel Breda een duurzaam alternatief voor de cv-ketel op aardgas. Met het huidige net is al een miljard kubieke meter aan aardgas bespaard. Dit staat gelijk aan een CO2-reductie van dertig procent. De Warmtesingel maakt het mogelijk om nog eens zeven miljoen kubieke meter aan aardgas per jaar te besparen. "Breda wil in 2044 CO2 neutraal zijn. We werken met veel partijen samen om Breda steeds duurzamer te maken, onder andere met Ennatuurlijk in verband met het warmtenet. Ook onze eigen panden worden steeds duurzamer. Daarbij wegen we telkens allerlei duurzame alternatieven tegen elkaar af. Bij de brandweerkazerne is bijvoorbeeld gekozen voor het warmtenet", zegt wethouder Greetje Bos van de gemeente Breda. “Met Warmtesingel Breda leveren we een belangrijke bijdrage aan het klimaatakkoord”, zegt Erik Stronk, algemeen directeur Ennatuurlijk. “We besparen nu al dertig procent aan CO2-uitstoot. In 2030 kan dit percentage worden verhoogd naar zeventig procent en in 2050 zelfs naar honderd procent. Samen met gemeente Breda, de provincie en woningcorporaties gaan we namelijk steeds meer lokale, duurzame bronnen aansluiten. Denk aan de inzet van aardwarmte en restwarmte van bedrijven. Hiermee kunnen we het warmtenet nog CO2-armer inrichten.”

Gerelateerd