Ga terug

20 februari 2020

Lifestyle

Aanleg fietsallee door de bossen van Chaam en Gilze van start

=Veilige en comfortabele verbinding zonder gemotoriseerd verkeer

Woensdag 26 februari starten de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe 11 kilometer lange brede, veilige en comfortabele fietsverbinding door de bossen van Chaam en Gilze. De fietsallee ligt over een groot aantal bestaande verharde wegen, die na de reconstructie niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Daarnaast komen de meeste bestaande recreatieve fietspaden in de bossen te vervallen met de komst van de nieuwe fietsverbinding. Naar verwachting wordt de fietsallee begin mei 2020 opengesteld voor gebruikers.

Frank van Raak, wethouder Alphen-Chaam: “De nieuwe fietsverbinding is een samenwerking tussen de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen en Staatbosbeheer. Daarnaast leveren ook LandStad de Baronie en de Provincie Noord-Brabant een financiële bijdrage. De Chaamse Bossen zijn voor deze regio een belangrijke toeristische trekpleister. Dat vraagt om goed onderhouden fietspaden. De fietsallee vervangt dan ook de bestaande fietspaden, die geen onderdeel uitmaken van het fietsknooppuntensysteem. De fietsallee past ook heel goed binnen de Cittaslow-gedachte van Alphen-Chaam, waarbij genieten van het goede leven centraal staat.”

Drie verbindingsroutes

Wethouder Aletta van der Veen van Gilze en Rijen: “Tegelijk met de fietsallee worden drie verbindingsroutes verbeterd of aangelegd naar het gebied buiten de bossen. De verbinding Burgtsbaantje wordt verhard. De verbinding naar de Bosweg en het buitengebied van Chaam wordt nieuw aangelegd. Verder wordt de Wolfgatsebaan, de verbinding richting het buitengebied van Gilze, geheel vernieuwd. Kortom, met de komst van de fietsallee zijn onze paden weer veilig begaanbaar voor fietsrecreanten en onze inwoners.”

Afsluiten onverharde paden

Met de komst van de fietsallee is Staatbosbeheer, eigenaar van de Chaamse Bossen, van plan een aantal onverharde wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een deel van de Royaaldreef en Putvenweg en daarnaast een aantal zandpaden. Patrick Raats, teamleider publiek bij Staatbosbeheer: “Met het afsluiten van deze zandpaden in de bossen van Alphen-Chaam wil Staatsbosbeheer verder bijdragen aan de ecologische doelstellingen en de natuurwaarden van het bos. Tevens verwacht Staatbosbeheer dat hierdoor het sluipverkeer afneemt en het gebied minder aantrekkelijk wordt voor illegale activiteiten.” Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alphen-Chaam moet hierover nog een verkeersbesluit nemen.