Ga terug

7 februari 2020

Aankoop gronden Bovendonksestraat in Hoeven voor woningbouw

Het college van gemeente Halderberge heeft gronden aan de Bovendonksestraat in Hoeven gekocht om dit te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Hiermee voeren we het woningbouwprogramma 2018-2028 uit. Hierin is voor Hoeven rekening gehouden met extra woningen. Wethouder Jan Mollen: ”Dit is een geweldige ontwikkeling voor Hoeven, hiermee kunnen we woningbouw in Hoeven een broodnodige stimulans geven”. De verwachte capaciteit van de aan te kopen gronden is ongeveer 60 woningen. Met de aankoop van dit perceel krijgt de woningbouwontwikkeling in Hoeven een extra stimulans. De gemeente blijft in regie over woningbouwontwikkeling (onder andere kwaliteit, programma, fasering, planning ) en de gronduitgifte door een actief grondbeleid te voeren en deze gronden aan te kopen. De eerste ideeën voor de ontwikkeling van deze gronden laten een rijke variatie aan woningtypen zien met veel ruimte voor groen. Dit past ook prima in de omgeving (groene invalsweg, bossen, landbouw en de vormgeving van een dorpsrand.) Vele soorten typen woningen en uitgiftemogelijkheden zijn mogelijk.

Gerelateerd