Ga terug

21 mei 2019

Aan de slag tegen ondermijnende criminaliteit in het buitengebied

Het omvangrijke buitengebied van de gemeente Moerdijk is een ideale omgeving voor illegale activiteiten. Reden voor het college van B&W om met een plan van aanpak te komen. Dat moet leiden tot meer zicht op criminaliteit in het buitengebied én tot het terugdringen of voorkomen ervan. De agrarische sector is een kwetsbare sector. Zeker voor ondernemers die onlangs zijn gestopt of willen stoppen. Criminelen zijn gefocust op leegstaande stallen, loodsen of schuren en weten deze haarfijn te vinden. Harde cijfers ontbreken, maar in het zuiden van Nederland houden politie en justitie er rekening mee dat 1-3 op de 5 boeren door criminelen worden benaderd. Oneigenlijk gebruik Steeds vaker worden verhuurders van panden het slachtoffer van oneigenlijk gebruik van hun panden. Onder valse voorwendselen huren criminelen een pand om er hennep te telen of synthetische drugs te produceren. De verhuurders lopen vele risico’s op meerdere fronten. Risico’s zoals brand, (dreiging met) geweld, illegaal aftappen van elektriciteit en schade aan panden liggen op de loer. Ook worden opbrengsten op grote schaal witgewassen en deinzen criminelen er niet voor terug om met hun afvalstoffen de natuur (blijvend) te beschadigen. Aanpak De komende jaren gaat de gemeente samen met haar veiligheidspartners op diverse fronten aan de slag. Zo zetten we communicatief in op bewustwording onder inwoners en het vergroten van de meldingsbereidheid. Daarin krijgt Meld Misdaad Anoniem ook een prominente rol. Verder brengen we met een analyse de mogelijke risicopercelen/panden in het buitengebied in kaart om zo heel gericht controles te kunnen uitvoeren. Naast gerichte acties op specifieke adressen komen er ook gebiedsgerichte acties waar toezichthouders van de gemeente in gesprek gaan met bewoners van het buitengebied. Met deze totaalaanpak wil de gemeente Moerdijk positioneren als ongunstig vestigingsklimaat voor criminelen.

Gerelateerd