Partner

19 april 2021

Nieuws

90 mensen vonden in 2020 een passende baan met hulp van IBN en haar samenwerkende partijen

Iedereen heeft talent. Daar zijn we van overtuigd bij IBN. Niet iedereen lukt het om die talenten zelf te ontdekken en te benutten. Bij IBN helpen we mensen hierbij. Mensen leren een vak in speciale ontwikkeltrajecten en krijgen hulp bij het vinden van passend werk. In 2020 sloten 90 medewerkers een ontwikkeltraject af. Zij kwamen in dienst bij een externe werkgever of kregen een dienstverband bij IBN voor onbepaalde tijd. We vierden dit op een coronaproof manier.


Samenwerken in de regio

IBN werkt in de regio nauw samen met gemeenten, UWV, bedrijfsleven en het onderwijs. Samen geven deze partijen invulling aan de brede opdracht van de Participatiewet. Mensen worden ondersteund bij hun ontwikkeling en loopbaan en de uitstroom naar een reguliere baan. Hiermee dragen de partners gezamenlijk bij aan een inclusieve samenleving in Noordoost Brabant.


Dienstverband binnen of buiten IBN

In een ontwikkeltraject worden mensen opgeleid in een beroep waar werk in is. Mensen leren vooral in de praktijk en worden daarbij begeleid door IBN. In 2020 hebben maar liefst 90 mensen een ontwikkeltraject doorlopen bij IBN en zij hebben dit succesvol afgerond. Zij zijn in dienst gekomen bij een andere werkgever of zij hebben bij IBN een dienstverband gekregen voor onbepaalde tijd.


Attentie ‘Jij gaat als een raket’

In de speciale ‘Week van het succes’ ontvingen de 90 medewerkers die in 2020 hun ontwikkeltraject succesvol hebben afgerond een attentie van hun leidinggevende in de vorm van een raketlamp. De raketlamp staat symbool voor ‘Jij gaat als een raket’ en wordt gemaakt bij Doegoods (een eigen label van IBN met duurzame producten gemaakt door medewerkers van IBN). Er werd stilgestaan bij de stappen die de medewerkers in hun ontwikkeling gemaakt hebben. Stappen waar iedereen beter van wordt: IBN, de werkgever maar vooral de medewerker zelf!


Vastgelegd op de foto

Medewerkers nemen met trots de raketlamp in ontvangst en gaan op de foto. IBN feliciteert alle medewerkers met dit prachtige resultaat.