14 februari 2022

Innovatie & Duurzaamheid

400.000 bomen voor de gemeente Eersel: plan Bos & Boom officieel van start!

Bomen zijn goed voor de natuur, halen CO2 uit de lucht én zorgen voor schaduw op hete dagen. Daarom wil de gemeente Eersel tussen en 2030 veel nieuwe bomen gaan planten. 400.000 om precies te zijn! Daarmee maken we onze gemeente voor nu en de toekomstige generaties een stuk groener.

Met ons plan zetten we een flinke ambitie neer. En aan die ambitie willen het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en Treesforall graag bijdragen. Beide organisaties helpen ons om de plannen te betalen. Het GOB ondersteunt iedereen die nieuwe natuur wil ontwikkelen. Treesforall geeft financiële bijdrages aan partijen die bomen en bossen willen planten.


Bomen van betekenis
Om de start van plan Bos & Boom te vieren, planten directeur Simone Groenendijk (Treesforall), directeur Mary Fiers (GOB) en wethouder Steven Kraaijeveld op 16 februari om 13.30 uur drie bomen op een mooie plek aan de rand van Eersel. We nodigen u uit bij dit feestelijke moment aanwezig te zijn.

Boompje groot, plantertje dood. Met deze startbomen willen we dus alvast iets nalaten voor de generaties na ons. We hebben drie boomsoorten gekozen die heel erg oud kunnen worden, maar ook een symbolische waarde hebben. We planten een planten een zomereik, een linde en een fladderiep. De zomereik was volgens de Germanen een heilige boom en wordt nog altijd gezien als de koning van het bos. De linde was ook een Germaanse heilige boom die rust en wijsheid zou geven. En fladderiep symboliseert de toekomst. Dit is een boomsoort die de laatste jaren steeds meer wordt aangeplant omdat zij een hoge ecologische waarde heeft, goed is voor de bodemkwaliteit en op veel plekken uit het landschap is verdwenen. De fladderiep symboliseert dus een nieuwe kijk op bos, natuur en landschap.

Hoe ziet het plan er verder uit?
We gaan nieuwe bossen aanleggen en bestaande bossen vergroten. We versterken het landschap door oude houtsingels te herstellen en ongebruikte te beplanten. En we planten meer bomen langs wegen en in woonwijken. Wat we allemaal doen kun je hier teruglezen.