6 september 2022

HRM

2500 dagen zonder ongevallen: DS Smith realiseert een nieuw veiligheidsrecord in Tilburg

De Tilburgse fabriek van duurzame verpakkingsproducent DS Smith heeft een nieuw record behaald: al 2500 dagen is er geen enkel ongeval geweest in de fabriek. Daarmee is het vorige record van 584 dagen in 2015 sterk verbeterd. En dat is geen toeval: DS Smith Tilburg heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om veiligheid op de werkvloer een topprioriteit te maken.

De fabriek in Tilburg, die zich gespecialiseerd heeft in de productie van zogeheten ‘Heavy Duty’ verpakkingen van golfkarton, heeft in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Brede bewustwording op de werkvloer van de noodzaak om veilig te werken vormt hierbij het uitgangspunt. Zo worden regelmatig veiligheidsrondes gelopen waarbij de veiligheid van handelingen in verschillende situaties beoordeeld wordt. Daarnaast worden er ook gepland rondes gelopen waarbij de veiligheid van specifieke onderwerpen nader wordt bekeken, zoals het werk met heftrucks, vuurgevaarlijk werk en machinebeveiliging.

Ook wordt veel tijd gestoken in het opleiden van teamleiders en afdelingsmanagers, zodat zij het vereiste gedrag en de juiste mentaliteit op het gebied van gezondheid en veiligheid als rolmodellen kunnen uitdragen en waarborgen. En naast het behalen van de vereiste veiligheidsmodules en trainingen, worden medewerkers bovendien actief betrokken in het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer. In campagnes en meetings wordt gericht aandacht besteed aan specifieke handelingen, zoals bijvoorbeeld de heftruckbenadering, en worden medewerkers in kleine groepen gestimuleerd om met verbetervoorstellen voor veilig werken te komen. Tot slot vraagt het bedrijf bezoekers aan de fabriek altijd hoe zij de veiligheid gedurende hun bezoek hebben ervaren.

Pieter Stoevelaar, Cluster Director Heavy Duty: “Dit record laat zien dat veiligheid op de werkvloer in onze fabriek echt op één staat. De noodzaak om veilig te werken wordt intern breed gedragen: we werken met elkaar elke dag aan een cultuur waarin veiligheid vooropgesteld wordt en we elkaar durven aanspreken op onveilig gedrag, ongeacht de gevolgen voor productiviteit. En met resultaat: deze mijlpaal van 2500 dagen is een pluim voor de inzet van alle collega’s hier in Tilburg, daar zijn we heel trots op.”