6 april 2022

HRM

1,3 Miljoen werknemers verzekerd voor 2e periode reparatie WW/WGA

SPAWW roept overige partijen op snel hun deelname te verlengen zodat hun werknemers niet tijdelijk onverzekerd rondlopen vanaf 1 oktober 2022.

Inmiddels zijn 1,3 miljoen werknemers vanaf 1 oktober 2022 weer verzekerd van de reparatie WW/WGA via PAWW. Dat maakte de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) vandaag bekend. Met een PAWW-uitkering hebben mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn langere tijd financiële armslag. Het gaat om een private regeling waaraan nu ruim 60.000 werkgevers meedoen. Ook nieuwe sectoren zijn voornemens aan deze regeling deel te nemen, waaronder de Groothandel voor Bloemen en Planten en de Uitzendkrachten.

De Stichting van de Arbeid riep in juli 2021 cao-partijen op om onderling het gesprek aan te gaan over de verlenging van de regeling. Vanaf 1 oktober 2022 is het moment dat de huidige PAWW-regeling afloopt. Aan die oproep is grotendeels voldaan. Dat geldt voor verzekerden via de SPAWW en voor verzekerde werknemers uit de sector Metaal en Techniek (zij zijn via een eigen stichting verzekerd en maken geen onderdeel uit van de genoemde 1,3 miljoen.).

Branches en werkgevers die nog niet verlengd hebben, maar dit wel willen doen worden opgeroepen dit alsnog snel te doen via de site van SPAWW. In het geval de verlenging niet op tijd wordt doorgegeven, lopen hum medewerkers het risico tijdelijk niet verzekerd te zijn. Zij kunnen dan geen gebruik maken van PAWW als zij in de periode na 1 oktober 2022 werkloos worden, tot de latere ingangsdatum van de nieuwe PAWW-regeling. Na 15 april kan een dekkingsloze periode al nauwelijks meer worden voorkomen. Dit omdat de afhandeling van de aanvragen – inclusief de zomervakantie – maximaal 6 maanden in beslag neemt.

Reparatie versobering WW en WGA
Stichting PAWW is in 2016 opgericht om de verkorting van de WW en WGA te repareren (uitkeringen zijn toen verkort van 38 maanden naar maximaal twee jaar). SPAWW zorgt ervoor dat voormalige werknemers ook na afloop van de WW of loongerelateerde WGA nog maximaal 14 maanden een PAWW-uitkering krijgen. De uitvoeringsorganisatie werkt nauw samen met decentrale cao-partijen en werkgevers. Inmiddels bedient SPAWW 2,1 miljoen werknemers en circa 60.000 werkgevers.  

PAWW geeft werknemers meer zekerheid in complexe en onzekere tijden van een veranderende arbeidsmarkt, pandemie en dreigende recessies. Door aan te sluiten bij de PAWW of de huidige deelname te verlengen, tonen werkgevers en werknemers zich solidair met de (ex-)collega’s die te maken hebben met onverwachte en langdurige tegenslag.

PAWW biedt werknemers extra bescherming bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Werknemers en Werkgevers kunnen trots zijn dat zij ook na 1 oktober blijven zorgen voor menselijke en financiële zekerheid wanneer een steuntje in de rug het meest noodzakelijk is.

Over SPAWW
Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) zorgt voor financiële en menselijke solidariteit tussen werkgevers en ex-collega’s. De stichting is in 2016 in overleg met sociale partners in het leven geroepen om werknemers te verzekeren tegen langdurig inkomensverlies bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De reparatieregeling PAWW, verlengt de bestaande uitkeringen (WW en loongerelateerde WGA) tot maximaal 38 maanden. De stichting voert deze regeling voor 2,1 miljoen werknemers uit. Dat doet SPAWW in opdracht van circa 60.000 werkgevers. SPAWW is daarmee de grootste uitvoerder van de PAWW-regeling in Nederland.  De Stichting bestaat uit een stichtingsbestuur en een uitvoeringsorganisatie, belegd bij Visma|Idella.  Kijk voor meer informatie op www.spaww.nl. 

Niet voor publicatie: neem voor meer informatie, interviewverzoeken en rechtenvrij beeld contact op met: SPAWW, Arjan Bierling  T 06-24547285 E arjan.bierling@spaww.nl