WTC/E Brainport

Take your business to the next level!

Ben jij future proof?

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Om bedrijven wendbaar en concurrerend te laten zijn op weg naar de toekomst biedt WTC·E voor Zuid-Nederland, in samenwerking met kennispartners een programma aan gericht op het inzetten van talent, digitalisering, internationaal ondernemen en toepassen van innovatie!

De sterke Nederlandse economie is gefundeerd op een samenspel tussen het ondernemerschap van grote en kleine bedrijven. ‘Van de 1 miljoen bedrijven in Nederland is 75% zzp’er, 24% kleine bedrijven, slechts 8600 middelgrote en 1500 grote bedrijven.’ Grote bedrijven bieden slagkracht, efficiëntie en verbinding met internationale markten. Kleine bedrijven zorgen voor diversiteit, invulling van (regionale)niches en leveren de koplopers van morgen.

Talenten/studenten

Koppelt WTC·E gericht aan bedrijven door samenwerkingen te stimuleren met MBO, HBO en WO in diverse (stage)projecten. Ondernemers en kennisinstellingen kunnen door samenwerking sneller innoveren en nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.

Digitalisering

Biedt MKB ondernemers kansen om de productiviteit te verhogen: efficiënt en vernieuwend ondernemen via het toepassen van open data, online marketing en automatisering. Digitale infosessies worden georganiseerd voor ondernemers van (internationale) webshops tot inzage in kostenreductie via slimme machines, artificial intelligence, big data en robotisering.

Innovatie stimuleren

Via het delen van kennis tussen kennisinstellingen en bedrijven enerzijds en bedrijven en start-ups anderzijds. Tijdens interactieve digitale bijeenkomsten ontstaan verbindingen tussen traditionele bedrijven en start-ups/designers.

Ondernemen wordt steeds internationaler!

Bedrijven met buitenlandse klanten zijn doorgaans innovatiever, productiever en hebben betere overlevingskansen. Aan de hand van het WTC·E-Fontys onderzoek “Internationalisering MKB” worden landenthema’s en andere internationale thema’s uitgewerkt in interactieve workshops. Tijdens het wekelijks digitaal inloopspreekuur kunnen ondernemersvragen aan de specialisten worden voorgelegd en besproken.

Samenwerking & Cross-overs

In samenwerking met kennispartners, overheid en bedrijfsleven gaan bedrijven op weg naar de toekomst. Met een interactief netwerkprogramma stimuleert WTCE crossovers. Wij nodigen je uit te participeren in een kennispartnership waarbij het programma in een co-creatie wordt ingericht. Relaties van jouw organisatie leveren een actief aandeel, er wordt zichtbaarheid gegeven aan het initiatief binnen het netwerk en jouw organisatie is binnen het netwerk representatief vertegenwoordigd.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Lianne van den Boogaard, directeur WTC·E via:

T. 040-237 4972 E. info@wtce.nl

Lees hier meer over WTC/E

Gerelateerd