Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh Nationaal Park

Van Gogh NP is een Nationaal Park Nieuwe Stijl. De natuur staat centraal, maar ook cultureel erfgoed, landbouw, kunst, wonen, werken en leven worden integraal ontwikkelt in het Van Gogh Nationaal Park. Onze missie is helder: een mooi, groen, gezond en vitaal landschap. Samen bouwen we aan het landschap van de toekomst.

Natuur begin bij je voordeur

Van Gogh NP ligt midden in Brabant. Een landschap vol slingerende beken, uitgestrekte natuurgebieden, boerenland, landgoederen en prachtige stads- en dorpsgezichten. Dit is het landschap waar Vincent van Gogh opgroeide. Waar de natuur en de harde werkers deze eigenzinnige schilder inspireerden tot unieke meesterwerken. En waar de natuur bij de voordeur begint.

In Van Gogh NP werken we hard om dat landschap een duurzame toekomst te geven. En we genieten volop van wat het ons te bieden heeft.

Kracht van samenwerking

In Van Gogh NP werken overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, kennisinstellingen en bewoners samen aan een mooi, gezond en vitaal boerenland. Met groen tot in het hart van de dorpen en steden in een gebied waar ook een boterham kan worden verdiend. Dat is nodig nu er zoveel uitdagingen liggen op het vlak van klimaat, natuur, stikstof, water, biodiversiteit en woningbouw. Hier ontstaat het landschap van de toekomst, midden in een stedelijke regio met 1,5 miljoen mensen, de tweede economie van Nederland.

Gerelateerd partner nieuws: