Ga terug

26 mei 2020

Financieel & JuridischNieuws

Veelgestelde ondernemers­vragen over corona, deel 2: financiële regelingen, personeel en privacy, zzp’ers en corona & overige regelingen- door KvK

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor Nederlandse ondernemers. Er is een pakket noodmaatregelen om hen te ondersteunen en zoveel mogelijk banen te behouden in deze crisisperiode. Dagelijks bellen honderden ondernemers het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, personeelskwesties, sluitingsregels en financiering. De belangrijkste vragen en antwoorden voor ondernemers vind je in onderstaand overzicht. Het eerste deel van de ondernemersvragen (de 1,5 metereconomie & maatregelen en versoepelingen) vind je hier.

Financiële regelingen

Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?

KKC
Met de Klein Krediet Corona-regeling (KKC) kunnen (meestal kleine) ondernemingen leningen bij financiers afsluiten tussen de 10.000 en 50.000 euro. Doordat de staat garant staat voor 95% is het risico voor banken om geld uit te lenen aanzienlijk kleiner. Hierdoor wordt het voor kleine bedrijven makkelijker om krediet te krijgen tijdens de coronacrisis. De looptijd van de lening is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. De staat krijgt 2% van de leensom als vergoeding. De Europese Commissie moet nog groen licht geven. Lees hier meer.

BMKB-C
De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) zijn versoepeld. Met de regeling kunnen met name mkb-bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Met deze verruiming , die BMKB-C wordt genoemd, staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Aanvragen voor de regeling kun je indienen bij geaccrediteerde financiers.

Tozo 1 en Tozo 2
Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je onder meer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor ondernemers, onder wie zzp’ers. De regeling is met veranderde voorwaarden verlengd tot eind augustus. Lees ook de informatie speciaal voor zzp’ers en op onze Tozo-pagina.

Qredits
Voor kleinere bedrijven (inclusief zzp’ers) zijn de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronamaatregelen krijgt 6 maanden uitstel van aflossing. De rente is in die periode naar 2% verlaagd. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro.

GO
(Middel)grote bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Grote leningen afsluiten is binnen de regeling makkelijker, omdat de overheid een 80% garantie geeft op bankleningen en bankgaranties voor grootbedrijven en 90% voor het mkb. Het garantieplafond voor de regeling is verhoogd naar 10 miljard euro, het maximum per onderneming naar 150 miljoen euro.

Wanneer maak ik aanspraak op de nieuwe regeling TVL van maximaal 20.000 euro?

Mkb-bedrijven (zowel met als zonder personeel) in branches die meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis kunnen met de TVL een tegemoetkoming voor vaste lasten krijgen tot maximaal 20.000 euro in drie maanden, belastingvrij.

In steunpakket 1 was met de TOGS al een directe, eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro opgenomen. Bedrijven in sectoren die voor de TOGS in aanmerking kwamen, kunnen vanaf juni aanspraak maken op de TVL. Je komt in aanmerking als de hoofdactiviteit of nevenactiviteit van je onderneming overeenkomt met een van de SBI-codes die in de TOGS en TVL is benoemd. Ook moet je voldoen aan een aantal andere voorwaarden.

Je kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming TOGS indienen via de website van RVO. RVO voert ook de TVL uit. Aanvragen kan vanaf half juni.

Meer informatie over de voorwaarden, sbi-codes en het aanvraagproces vind je in het actuele TOGS-artikel. Meer weten over de wijzigingen in het nieuwe regelingenpakket? Check dan dit artikel.

Ik wil mijn SBI-code wijzigen om in aanmerking te komen voor de TOGS of de TVL. Kan dat?

In principe geldt de TOGS voor bedrijven die onder de in de TOGS-regeling genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het Handelsregister op 15 maart 2020. Voor meer informatie over de TVL kun je hier terecht. Ondernemers die denken recht te hebben op de regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie rvo.nl/nietsluitendesbi.

Het opgeven van een wijziging in de activiteitenomschrijving en/of SBI-code bij KVK is altijd mogelijk. Wij kunnen je daarbij om bewijs vragen. Wees je ervan bewust dat je hiermee niet alsnog automatisch in aanmerking komt voor de TOGS of TVL. Dat is aan RVO.

Let op: als je besluit je SBI-code te wijzigen in je KVK-registratie dan kan dat gevolgen hebben voor het uitvoeren van je activiteiten, een eventuele pensioenplicht en de CAO waar je onder valt. In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met een ruimte mag gebeuren. Wanneer een SBI-code wijzigt kan dit van invloed zijn op de activiteiten die je mag doen op je locatie. Daarnaast geldt voor bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken een verplichte deelname aan de pensioenregeling. Een wijziging van de SBI-code kan er voor zorgen dat je onder een andere CAO komt te vallen. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de lonen en pensioenen van je personeel (ander pensioenfonds).

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van TOGS?

RVO voert de TOGS-regeling uit. Een aantal KVK-gegevens wordt automatisch ingevuld bij het doen van de online aanvraag. Controleer die gegevens. Voor de TOGS heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 of een DigiD nodig. Nog geen DigiD? Dat kun je gratis aanvragen.

Verder heb je nodig:

 • Je KVK-nummer (let op: dat is iets anders dan het vestigingsnummer/RSIN).

 • Het bankrekeningnummer van je onderneming.

 • Correspondentie- en bezoekadres en je eigen contactgegevens.

Als een intermediair de aanvraag indient heb je een machtiging nodig. Deze machtiging hoef je niet mee te sturen, maar kan wel worden opgevraagd bij controles.

Als je meer wilt weten over alle regelingen, aanvraagprocedures en voorwaarden lees dan het artikel: Het coronavirus: check hier je regelingen.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van Tozo?

De Tozo kun je aanvragen bij je gemeente waarin je woont. Voor de aanvraag is een digitaal formulier beschikbaar. Hiervoor log je in met je DigiD. Kijk op de website van je gemeente. Voor een snelle afhandeling heeft je gemeente nodig:

 • Informatie over je onderneming: o.a. KVK-nummer, naam en rechtsvorm.

 • Informatie over de samenstelling van je huishouden.

 • Overzicht van de te verwachten inkomsten.

 • Kopie van je legitimatiebewijs of identiteitsbewijs (rijbewijs voldoet niet) en dat van je eventuele partner.

 • Kopie van het bankafschrift van de bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden.

 • Indien mogelijk de meest recente jaarrekening.

De gemeente kan om aanvullende (financiële) gegevens en bewijsstukken vragen. Zo moet je bij de aanvraag van bedrijfskapitaal inzicht verschaffen in je maandelijkse bedrijfslasten.

Als je meer wilt weten over alle regelingen, aanvraagprocedures en voorwaarden lees dan het artikel: Het coronavirus: check hier je regelingen.

Welke documenten heb ik nodig voor de aanvraag van NOW?

UWV verzorgt de afhandeling van de NOW-aanvragen. Als je een aanvraag doet, heb je je loonheffingennummer nodig. Voor een goede verwerking is het belangrijk dat je aangifte loonheffing doet als je dat nog niet hebt gedaan. Bij je NOW-aanvraag moet je de volgende informatie doorgeven:

 • De door jouw gekozen driemaandsperiode.

 • Het door jou berekende verwachte omzetverlies.

 • Het bankrekeningnummer dat gebruikt wordt voor het betalen van loonheffingen, inclusief tenaamstelling.

 • Een getekende intentieverklaring.

 • Als je eerder een WTV-aanvraag hebt gedaan bij SZW, heeft UWV daar het dossiernummer van nodig.

Als je meer wilt weten over alle regelingen, aanvraagprocedures en voorwaarden lees dan het artikel: Het coronavirus: check hier je regelingen.

Personeel en privacy

Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?

Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door de coronacrisis is de NOW-regeling in het leven geroepen. Met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken.

Werkgevers kunnen met de NOW een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, als ze aan de voorwaarden voldoen. De hoogte daarvan hangt af het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Doel is dat werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst kunnen houden en door kunnen betalen. Ook oproepkrachten en payrollers vallen binnen de NOW. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

Een van mijn werknemers is besmet met het coronavirus, wat nu?

Als iemand binnen je bedrijf corona heeft, kun je volgens arbodienst Arboned de volgende stappen doorlopen:

 • Stuur de werknemer direct naar huis; hij mag terugkeren als hij en zijn gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.

 • Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest een half uur.

 • Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken zoals toetsenbord, trapleuningen en liftknoppen.

 • Overleg met de GGD en informeer eventueel je arbodienst.

 • Maak indien mogelijk een logboek van personen met wie de desbetreffende werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak hierbij altijd een afweging tussen de bescherming van (de gezondheid van) je werknemers zijn privacy .

 • Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief 14 dagen van de werkplek.

 • Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers over de genomen maatregelen met daarin een oproep alert te zijn op luchtwegklachten.

 • Zorg extra goed voor kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.

 • Overweeg bij veel onrust een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Privacy
Let op: als een werknemer zich ziekmeldt, mag je niet informeren naar het ziektebeeld. Je kunt dus niet vragen of je werknemer besmet is met het coronavirus. Mogelijk vertelt hij dit zelf, maar dat mag je niet registreren of delen met je personeel Over de gezondheid van werknemers mag je immers geen gegevens delen. Soms zal uit de maatregelen die je neemt af te leiden zijn wie besmet is. De werkgever moet zelf een zorgvuldige afweging maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen, aldus Arboned.

Mag ik de temperatuur registreren van mijn medewerkers?

Meten van lichaamstemperatuur mag, het registreren of verwerken van deze gegevens mag niet. Binnen de privacywetgeving (AVG) is het niet toegestaan om medische gegevens te verwerken. Dit geldt dus ook voor het verzamelen van data over de temperatuur van medewerkers of bezoekers bij binnenkomst, met als doel toegang te verlenen of te ontzeggen op basis van lichaamstemperatuur. Dit meldt de Autoriteit Persoonsgegevens. De AVG geldt omdat je niet alleen de temperatuur meet, maar daar vervolgens iets mee doet.

Temperatuur aflezen zonder deze te verwerken of registreren mag wel volgens de AVG, mits er verder niets met deze gegevens gebeurt. Maar ook in dit geval kan sprake zijn van inbreuk op privacy, bijvoorbeeld omdat de integriteit van het lichaam in het geding is. Wees hier dus voorzichtig mee.

Let op: ook systemen waarbij groen licht wordt gegeven of poortjes automatisch opengaan op basis van meetgegevens zijn niet toegestaan volgens de AVG, omdat ze medische gegevens verwerken.

Zzp’ers en corona

Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

Je hebt een aantal opties:

 • Bedrijven die direct en hard getroffen zijn door de maatregelen van het kabinet krijgen een tegemoetkoming via de TOGS. Vanaf juni kunnen bedrijven die in aanmerking komen ook aanspraak maken op de TVL.

 • De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. De Tozo is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind augustus. Je leest meer over deze regeling in het artikel Tozo: inkomensondersteuning en leningen. Meer informatie vind je ook op Ondernemersplein.

 • Klein krediet nodig? Binnen de nieuwe KKC-regeling moet het voor met name kleine bedrijven makkelijker worden leningen tussen de 10.000 en 50.000 euro te krijgen bij banken. Lees hier meer over KKC-regeling.

 • Een andere mogelijkheid is om microkrediet aan te vragen onder versoepelde voorwaarden. Bij microkredietverstrekker Qredits krijg je tijdelijk rentekorting. Ook kun je uitstel van belastingbetaling krijgen van de Belastingdienst.

In het artikel over zzp’ers en het coronavirus legt de KvK uit wat voor regelingen er nog meer beschikbaar zijn.

Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Overige regelingen

Hoe reageert de pensioensector?

Werkgevers in acute geldproblemen kunnen zich melden bij hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen. Wel laat de sector weten daar door wettelijke voorschriften beperkte ruimte voor te hebben.

Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn binnen de wettelijke mogelijkheden bespreekbaar. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. De ruimte voor dat maatwerk is beperkt door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

Wat voor regelingen treffen de banken?

Verschillende banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank) bieden (in de kern gezonde) bedrijven 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 50 miljoen euro. Voor klanten van de Volksbank geldt een kredietlimiet van 2,5 miljoen euro. Het is een brede regeling waar (grotere) mkb-bedrijven en grootbedrijven gebruik van kunnen maken. Half mei hadden banken bijna 129.000 ondernemingen uitstel van aflossing gegeven. Daarbij was een totaalbedrag van 2,8 miljard euro gemoeid, meldt de NVB.

Hypotheek
Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing op te schorten. Deze betaalpauze moet uiterlijk 1 juli 2020 ingaan en duurt maximaal 6 maanden. Dit verzoek was half mei voor 18.000 consumenten ingewilligd. Voor nog eens ruim 10.000 huishoudens geldt hetzelfde voor een lopende consumptieve lening. Hiermee is in totaal 72 miljoen euro gemoeid.

De limiet om contactloos te pinnen zonder pincode is bovendien verhoogd van 25 naar 50 euro. Je klanten hoeven dus minder vaak een betaalautomaat aan te raken. Daarvoor zijn ongeveer 380.000 pinautomaten op afstand aangepast.

Wat doen Europese instanties om ondernemers te helpen?

De Europese ministers van Financiën zijn een economisch noodpakket van 540 miljard euro overeengekomen. Het pakket moet nog worden goedgekeurd. Van deze 540 miljard euro is 200 miljard euro bestemd voor een garantiefonds van de Europese Investeringsbank. Dat geld is bedoeld als garantstelling voor ondernemerskredieten voor met name het mkb. Door de garantie van het EIB kunnen banken met minder risico geld uitlenen aan bedrijven. Daarnaast komt er een fonds van 100 miljard euro voor werktijdverkorting, om zo banen van Europese werknemers te beschermen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op kvk.nl en is met toestemming herplaatst.

Bron: Coronakrant.nl

Gerelateerd