Ga terug

28 april 2020

Financieel & JuridischLeisure & Cultuur

Vakantie geannuleerd: dagen terug? – door SalarisNet

Vakantie geannuleerd: dagen terug? – door SalarisNet

Redactie CoronakrantdoorRedactie Coronakrant

28 april 2020

2 min. leestijd

0

Vakantie geannuleerd: dagen terug? – door SalarisNet

Door de coronacrisis hebben veel werknemers (nog) geen vakantie opgenomen. Zij wachten met boeken tot er duidelijkheid is over de vakanties. Maar er zijn ook werknemers die al geboekt hadden, maar nu niet meer kunnen vertrekken. Wat doe je met die dagen? Boek je ze terug of moet de werknemer ze opnemen? SalarisNet zocht het uit.

Wat zegt de wet?

Werknemers hebben jaarlijks recht op 4 weken vakantieverlof. De werkgever moet zijn werknemers in staat stellen om die dagen op te nemen. De opbouw van vakantiedagen gaat ook door als de werknemer thuis zit. Die situaties ontstaan meestal als een gedetacheerde wacht op zijn volgende opdracht. Maar op dit moment is op veel plekken geen werk omdat het kantoor of de werkplek verplicht is gesloten. Ook dan worden de verlofdagen nog steeds opgebouwd. Bovendien blijven deze dagen tot 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd geldig. De dagen die in 2020 zijn opgebouwd, kunnen dus tot en met 30 juni 2021 worden opgenomen. Maar werknemers die nu thuiszitten hebben in hun eigen beleving al ‘vrij’. Dus waarom zouden ze dan verlof opnemen? De werkgever kan ze in die gevallen niet verplichten om vakantie op te nemen. Het zit anders met werknemers die al verlof hadden opgenomen. Voor het opnemen van die dagen zijn de werknemer en werkgever in overleg getreden. Vervolgens is de vakantieperiode vastgesteld. Alleen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag de werkgever de verlofaanvraag weigeren. Werknemers kunnen en mogen daarna niet eenzijdig hun vakantiedagen wijzigen. Ze hebben die dagen immers zelf aangevraagd en de werkgever heeft ze vastgesteld. Als ze willen wijzigen moeten ze opnieuw met de werkgever in overleg.

De praktijk

Het komt in de praktijk zelden voor dat een grote groep werknemers hun verlofaanvraag willen intrekken of wijzigen. Alleen nu, tijdens de coronacrisis, ontstaat deze situatie. We begeven ons dus op nieuw terrein en kunnen alleen teruggrijpen op oude begrippen. Namelijk die van ‘goed werkgever’ en ‘goed werknemer’. Wat betekent het in deze tijd om een goed werkgever of -nemer te zijn? In elk geval betekent het voor de werkgever dat een redelijk verzoek verzoek van de werknemer tot het wijzigen van een verlofaanvraag moet worden gehonoreerd. Behalve als de werkgever ‘gewichtige redenen‘ heeft om het verzoek te weigeren, mag hij nee zeggen. Veel werkgevers voeren aan dat zij geen wijzigingen accepteren omdat dit in de toekomst zal leiden tot teveel vakantieaanvragen op één moment. Maar de meeste werknemers vragen niet om een nieuw moment, maar alleen om teruggave van hun dagen. Het is dus maar de vraag of dit een geldig argument is. Er zijn hier nog geen rechtelijke uitspraken over gedaan. Bron: https://www.coronakrant.nl/

Gerelateerd