Ga terug

7 december 2021

Tech, Ict & Smart

Unieke samenwerking in innovatieprogramma Battery Competence Center

Innovatie, energietransitie, batterijtechnologie, krachten bundelen. In het nieuwe innovatieprogramma Battery Competence Center komt dit allemaal samen. Een uniek samenwerkingsverband van diverse bedrijven, organisaties en publieke partijen die samen gaan werken aan het ontwikkelen en produceren van batterijpakketten.

Doel is kennis delen en competenties opbouwen. Zo kan de inkoopkracht voor batterijcellen worden vergroot, de concurrentie van de Nederlandse maakindustrie worden versterkt en worden we minder afhankelijk van buitenlandse leveranciers. Het Battery Competence Center wil dat Nederland een belangrijke positie gaat innemen in de Europese batterijketen.

Ontwikkelen prototypen en nieuwe kansen
Het Battery Competence Center richt zich in eerste instantie op drie pijlers:

 • De ontwikkeling en productie van batterijsystemen,

 • Nieuwe batterijmaterialen en productieprocessen,

 • Recycling & second-use

In het eerste project gaan de samenwerkingspartners prototypen van batterijpakketten ontwikkelen die circulair ontworpen zijn. De bedoeling is dat deze door de deelnemende partijen in hun voertuigen gebruikt kunnen worden.

“Voor Damen Shipyards is het een unieke kans om kennis vanuit de automotive sector, waar elektrificatie sneller gaat dan in de maritieme sector, toe te passen op de scheepvaart,” zo vertelt Peter van Terwisga, director Group’sResearch van Damen Shipyards.

Krachten en kennis bundelen
Nederland heeft al veel kennis en een aantal belangrijke competenties in huis. Bijvoorbeeld:

 • Het ontwikkelen van complexe productieprocessen en machines,

 • Expertise op het gebied van dunne-film technologie en plasma chemie die nodig zijn om nieuwe generatie batterijcellen te ontwikkelen,

 • Een gunstige logistieke ligging in Europa,

 • En een sterke automotive en maritieme industrie

Het ecosysteem wordt in het Battery Competence Center verder ontwikkeld om te zorgen dat krachten gebundeld en kansen benut worden. Denk hierbij aan het opzetten van meer samenwerkingsprojecten, het vertegenwoordigen en positioneren van de industrie in het nationale en Europese speelveld en door kennisdeling te maximaliseren binnen het netwerk.

Wil je meer weten over het Battery Competence Center? Lees dan verder op www.batterycompetencecenter.nl

“We zijn blij dat deze partijen samen aan de slag gaan in een industrie die zo belangrijk is om ons toekomstig verdienvermogen verder te helpen” Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie,Kennis & Talentontwikkeling

Op naar een toekomstbehendig Brabant
“Dit project wordt ondersteund door € 2,4 miljoen uit het REACT-EU subsidieprogramma in samenwerking met de provincie. Deze steun zorgt in combinatie met € 2,3 miljoen eigen inbreng van de deelnemende partijen voor een stevige impact in het versnellen en verbeteren van onze batterijtechnologie, waarmee we onze samenleving en economie weer een stukje duurzamer kunnen maken.” vertelt Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis & Talentontwikkeling van de provincie Noord-Brabant.


De provincie investeert en stimuleert met impact.
De provincie Noord-Brabant investeert en stimuleert daar waar er zowel economisch als maatschappelijk de meeste impact is. Dit doet zij samen met bedrijven en netwerkpartners. In de toekomstige economie gaat het over meer dan alleen economische groei van bedrijven. Het gaat over een bijdrage aan de hele samenleving en duurzame waardecreatie. We leggen impactvol investeren uit aan de hand van drie impactniveaus. Als voorbeeld nemen we het Battery Competence Center (BCC):

 1. Het economisch effect. Dit gaat over het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid dat zorgt voor groei van arbeidsproductiviteit en nieuwe banen. Het BCC is een innovatieprogramma dat knappe koppen en slimme handen nodig heeft. Het ontwikkelen en produceren van batterijpakketten en minder afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers levert werkgelegenheid op.

 2. Economische structuurversterking. Dit gaat over:

  • Het versterken van de internationale aantrekkingskracht. Het BCC wil dat Nederland een belangrijke positie gaat innemen in Europa.

  • De ontwikkeling en groei van industrieën. Het BCC is een samenwerkingsverband dat de batterijtechnologie in Nederland wil laten groeien.

  • Het ontwikkelen van nieuwe (technologische) competenties. Nederland beschikt al over veel belangrijke competenties en het BCC wil deze competenties verder ontwikkelen en de krachten en kansen benutten van het ecosysteem.

 3. Maatschappelijke betekenis. Dit gaat over brede welvaart, het leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke opgaven en het helpen van bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Door het BCC ontwikkelde en geproduceerde batterijpakketten worden bijvoorbeeld in auto’s en andere voertuigen gebruikt. Zo dragen ze bij aan een schonere en stillere woonomgeving.

Brabant heeft een sterke, internationaal concurrerende en innovatieve economie die we verder willen versterken. We bouwen aan een duurzame economie die door productiviteitsstijging genoeg oplevert om te kunnen blijven investeren in een vitale Brabantse samenleving. Meer informatie hierover vind je op www.toekomstbehendigbrabant.nl