Ga terug

16 december 2019

Nieuws

Techniek in het onderwijs

Sinds 2009 heeft Techniekportaal De Kempen als doelstelling om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs een flinke boost te geven.

Oorsprong

Het Kempische Ondernemers Platform (KOP) legde met het project Kies Kempische Bedrijven de basis voor KOP Techniekportaal. Dit project was opgezet om leerlingen uit het basis en voorgezet onderwijs te laten zien hoe leuk techniek is en welke baanmogelijkheden er zijn op dit gebied. Veel bedrijven wilde leerlingen ontvangen en hierdoor ontstond het KOP Techniekportaal.

De techniekcoach

Binnen het onderwijs begon het met excursies naar bedrijven, maar helaas creëerde dat geen blijvende aandacht voor de techniek op school. Daardoor is KOP Techniekportaal techniekcoaches gaan aanbieden aan scholen. Een techniekcoach is iemand met ervaring in de techniek en/of techniekonderwijs. Zij ondersteunen het techniekonderwijs op scholen. Door kinderen enthousiast te maken voor techniek kan de instroom in dit gebied worden vergroot. De techniekcoach helpt de leerkracht hierbij.

Activiteiten

Door het tastbaar maken van techniek wordt het op een positieve manier bij jongeren onder de aandacht gebracht. Er worden voorlichtingen gegeven, ook aan ouders, en er worden excursies georganiseerd voor de kinderen. De techniekcoach speelt met zijn of haar ervaring hier natuurlijk een belangrijke rol in. De techniekcoaches zijn actief op de Kempische basisscholen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel en De Mierden. Samen met de techniekcoördinator zoekt de techniekcoach naar geschikte locaties voor excursies.

Hoe verder

KOP Techniekportaal heeft in de afgelopen jaren een vaste positie verkregen bij de basisscholen in de Kempen. In de komende jaren wil het KOP Techniekportaal die positie verder uitbouwen naar het voorgezet onderwijs. Hans van den Dungen, voorzitter van Kempisch Ondernemers Platform: “we willen aansluitend bij de beweging sterk techniekonderwijs op het vmbo. We hebben recent een programmamanager aangesteld om ook op dit vlak onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Jongeren enthousiasmeren voor techniek blijft het hoofddoel!”

Gerelateerd