Partner

3 april 2023

Financieel & Juridisch

Subsidie voor klimaatbestendige bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zijn vaak grijze, versteende omgevingen. Dat kan anders! Daarom heeft de Provincie nu een subsidieregeling ingesteld die tot doel heeft om bedrijfspercelen klimaatbestendig in te richten en biodiversiteit te vergroten. Voor de regeling is in totaal € 500.000 beschikbaar.

Waarom deze regeling?
Het klimaat verandert. Daardoor hebben we in onze omgeving steeds vaker te maken met extreem weer. Denk aan periodes van droogte en hitte, maar ook aan heftige regenbuien en stormen. KIimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte is belangrijk om in te spelen op die weersextremen. Ook bedrijventerreinen kunnen daarbij een rol spelen. 

Op dit moment bestaat slechts 1% van alle bedrijventerreinen uit natuur. Met de toenemende klimaatproblematiek zorgt dat regelmatig voor hittestress en wateroverlast - en daarmee voor schade aan gebouwen en wegen.

Goed voor mens en natuur
Met het klimaatbestendig inrichten van bedrijfspercelen is grote winst te behalen, voor mens én natuur. Dat kan bijvoorbeeld met de aanleg van wadi’s, met waterdoorlatende verharding, met groene daken en met de aanplant van bomen, hagen en struiken. Dat heeft meerdere functies: planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht.  Bovendien is een groene omgeving aantrekkelijker voor insecten, vogels en andere dieren. Zo geven klimaatbestendige maatregelen meteen een impuls aan de biodiversiteit. Op klimaatbestendige bedrijventerreinen is het bovendien prettiger werken: mensen voelen zich fijner, werken productiever en ervaren minder stress in een groene omgeving. Daarmee is vergroening dé duurzame oplossing om bedrijventerreinen vitaal te houden en de kansen op het gebied van energie en klimaat te benutten.

Hoe werkt de regeling?
De subsidie is bedoeld voor bedrijven. Zij kunnen een subsidie ontvangen voor 50% van de kosten van maatregelen, van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000 per aanvraag. De aanvraagperiode loopt van 3 april t/m 30 juni 2023. Aanvragen worden beoordeeld op de mate waarin ze bijdragen aan de biodiversiteit en de klimaatadaptatie. Maatregelen moeten binnen 2 jaar na verlening van subsidie zijn uitgevoerd. Lees ook de samenvatting en voorwaarden van de regeling. De regeling komt naast bestaande regelingen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen voor gemeenten en samenwerkende bedrijven Met deze drie regelingen bedienen we dus complete bedrijventerreinen.

Zeeland verandert mee
Meer weten over klimaatverandering? Of benieuwd naar wat u nog meer kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl.