Partner

16 maart 2021

blog

Sterke merken aan het werk

Hoe je als merk kunt bijdragen aan een structurele verbetering in de wereld

Met een merk een breder doel dienen dan enkel bedrijfsmarketing. Daar is het in conventionele marketing eigenlijk nooit om begonnen. Toch vragen de huidige consumenten daar steeds meer en dringender om. Jongeren van generatie Z – inmiddels goed voor 40% van alle consumenten wereldwijd – gaan zelfs nog verder en passen hun uitgavenpatroon aan op merken die passen bij hun duurzame leefstijl en waarden.

Searious Business merkt dat elke dag, in levenden lijve. “Onze klanten, waaronder met name de grote merken, vragen ons regelmatig hoe ze nog meer kunnen bijdragen aan het voorkomen van plastic afval in de wereld.”, aldus Willemijn Peeters, CEO van Searious Business. Zij heeft haar bedrijf juist opgezet met dat als doel: plastic vervuiling voorkomen door plasticgebruik bij de bron te aan de pakken. “We helpen bijvoorbeeld voortrekkers in de toerismesector, supermarkten, productieketens en afvalinfastructuur steeds beter en nauwer samen te werken, concreet gericht op aanpak van een maatschappelijk probleem. Zo beïnvloed je samen slimme regelgeving en structuren als statiegeldsystemen. Dat levert altijd meer op, ook in de bottom-line.”.

Of het nu echter gaat om plastic, armoede, onrecht, als bedrijf ben je altijd onderdeel van een keten en hoe sterker je merk, hoe meer macht je hebt in die keten. Daar hoort in toenemende mate een verantwoordelijkheid bij. Dus kiezen bedrijven steeds vaker voor een proactieve ketenaanpak, waarin onderwerpen als circulaire economie / leeflbare lonen / gelijkheid centraal staan.

Maar… hoe begin je dan? Drie simpele stappen als kapstok:

1. Weet wat je klant wil zien en verwacht van je merk. Doe goed onderzoek naar wat nog niet klopt binnen je keten en waarin je wel op een effectieve manier invloed op kunt uitoefenen.

2. Meet de impact die je wil maken. Stel een Waanzinnig Belangrijk Doel op voor de impact die je wil maken en stel piketpaaltjes op weg daar naartoe op.

3. Date met je ketenpartner(s) om te zien met wie je het grootste verschil kunt maken en spreek af hoe je dat gaat doen.

Communiceer openlijk over wat je doet, en hoe dat stappen zijn op weg naar het grotere einddoel. Daarmee onderscheid je je meteen van de merken die naar anderen wijzen voor de oplossing, zoals de overheid of zelfs hun eigen klanten.

Want sterke merken maken werk van een duurzame toekomst!

Willemijn Peeters is directeur van Searious Business, een maatschappelijke onderneming gericht op het voorkomen van plastic afval. Zij werkt al 16 jaar samen met leiders binnen bedrijven aan duurzame productie