15 november 2022

mobiliteit

SPOORBESLUIT MINISTER GUNSTIG VOOR PORT OF MOERDIJK

Investering in Lage Zwaluwe is bijdrage aan betere ontsluiting en modal shift

In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft Minister Harbers het besluit genomen tot een investering van ruim 7 miljoen voor het spooremplacement bij Lage Zwaluwe. Doordat daar in 2026 langere goederentreinen ontvangen kunnen worden, is een betere spoorontsluiting van het haven- en industrieterrein mogelijk. Dit draagt bij aan het streven om goederenvervoer per spoor verder te stimuleren.

Marika Menschaar-den Hartog, directie Havenbedrijf Moerdijk: “We zijn enorm blij met dit besluit van de minister en het feit dat dit nu in korte tijd de derde investering in het spoor wordt voor Port of Moerdijk. Er ligt al het investeringsbesluit van het ministerie om het emplacement op het havenen industrieterrein geschikt te maken voor 740 meter lange treinen. Daarbij komt dat we onlangs de verbeterde railontsluiting bij CCT Moerdijk openden, waar ook de lange goederentreinen kunnen komen. En met het nieuwe besluit voor het emplacement bij Lage Zwaluwe zijn we straks een van de eerste havens die van hoofdspoornet naar de havenkant 740 meter lange treinen af kan handelen. Dat helpt onze ambitie van duurzame groei gigantisch.”

Groei van vervoer per spoor
Port of Moerdijk wordt een steeds belangrijker hub voor Europees goederenvervoer en als het aan Havenbedrijf Moerdijk ligt, speelt de spoormodaliteit hierin een belangrijke rol. De afgelopen jaren nam het aandeel van het spoorvervoer al toe, maar doordat het haven- en industrieterrein slechts ontsloten wordt een enkel spoor, zit er momenteel een grens aan de optimalisatie van het treinverkeer. Met de mogelijkheid om de langere Europese treinen ook bij Lage Zwaluwe te laten stoppen, creëer je kansen om het enkele spoor van- en naar Moerdijk beter te benutten, zodat het spoorverkeer verder kan groeien, om daarmee het wegvervoer in te dammen.

Meeliften op saneringsproject
Lage Zwaluwe is het knooppunt voor het spoorgoederenverkeer tussen het hoofdrailnet en de haven van Moerdijk. Met het realiseren van extra capaciteit voor het faciliteren van treinen met een lengte van 740 meter, kan de groei van het spoorverkeer in Moerdijk tot 2040 plaatsvinden. Door mee te liften op een al gepland wisselsaneringstraject zouden in 2026 de noodzakelijke sporen in Lage Zwaluwe al geschikt gemaakt kunnen zijn voor de langere treinen en daarmee in de pas lopen met het verlengen van de sporen op het haven- en industrieterrein. Dit tegen aanzienlijk lagere kosten.

Ruim 7 miljoen beschikbaar in komende 3 tot 4 jaar
Omdat de inzet van langere goederentreinen het vervoer per spoor goedkoper maakt en daarmee bijdraagt aan het stimuleren van de ‘modal shift’ van weg naar spoor op de corridor, stelt het Ministerie van IenW €7.260.000,- beschikbaar in de komende drie tot vier jaar voor de uitvoeringskosten van de realisatie van het verlengen van twee sporen op emplacement Lage Zwaluwe. Dit project is onderdeel van MIRT GVC Oost en Zuidoost (Pijler 1) die gericht is op toekomstbestendige verbindingen tussen Mainport Rotterdam en het Europese achterland.