Partner

27 oktober 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Samen werken aan de energietransitie

Transport en logistiek spelen al van oudsher een belangrijke rol in de economie. In deze logistieke keten krijgen opslag en transport van gekoelde en (diep)gevroren producten een steeds belangrijker aandeel. De steeds strengere eisen gesteld op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en traceerbaarheid zorgen voor een toenemende behoefte aan geconditioneerde logistieke dienstverlening. Daarmee wordt de rol van de bedrijven in deze sector versterkt en wordt de positie van deze specifieke branche binnen de totale sector, mede ook gezien de belangrijke transitiefunctie van Nederland in internationaal verband, groter. “Maar zoals het in elke branche gaat, brengt groei ook de nodige uitdagingen met zich mee. Zo zien we op dit moment dat de energietransitie een belangrijk aandachtspunt is onder onze leden”, stelt Davy Gerlings, namens de Nederlandse Vereniging voor Koel- en Vrieshuizen (NEKOVRI).

De leden van NEKOVRI bestaan uit koel- en vries-, opslag- en transportbedrijven en koel- en vrieshuizen die met hun activiteiten waarde toevoegen aan de producten van derden. NEKOVRI treedt namens hen op als belangenbehartiger en biedt daar waar mogelijk ondersteuning op het gebied van dienstverlening en ordening & ontwikkeling. Gerlings: “We zijn eigenlijk de oren en ogen van de branche en acteren daar waar nodig namens de leden, door bijvoorbeeld de overheid te wijzen op de potentie van koel- en vriessector in de maatschappelijke uitdaging waar zij voor staan, de energietransitie. Daarnaast signaleren we kansen en bedreigingen en ondersteunen waar mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransitie en de krapte op de arbeidsmarkt. Een van de manieren om dit te doen is onze leden en de buitenwacht te laten zien hoe anderen met deze uitdagingen aan de slag gaan. We werken ook actief aan een sectorvisie op 2050. Daarom hebben wij ATL | BCT Coldstore gevraagd hoe zij kijken naar oplossingen rondom de energietransitie.”

Dit koelhuis is op de toekomst voorbereid
In 2022 opende op het Business Centre Treeport (gelegen aan de A16 in de driehoek Breda, Rotterdam en Antwerpen) BCT Treehub Cold Store BV een gloednieuw koelhuis voor boomkwekerij- en aanverwante producten. De boomkwekerij is een sector die sterk groeiende is waardoor de vraag naar het geconditioneerd opslaan van bomen, planten en aanverwante producten sterk toeneemt. “De meeste bomen en planten die worden gerooid gaan niet direct naar de afnemers in binnen- en buitenland dus is opslag noodzakelijk. Geconditioneerd welteverstaan, zodat de kwaliteit vanaf grond tot afzet gewaarborgd is. En daar is dit nieuwe koelhuis helemaal op ingericht”, aldus André ’t Lam namens de Cold Store. Na jarenlang zelf een koelhuis te hebben geëxploiteerd met specifiek boomkwekers als klant werd hem gevraagd als adviseur de realisatie van het nieuwe koelhuis vorm te geven. “Voor mij een mooie uitdaging omdat mijn ervaring en kennis van de markt werden gekoppeld aan de extra opdracht. Dit koelhuis moest namelijk zo energieneutraal mogelijk worden zonder dat het ten koste zou gaan van de functionaliteit, kwaliteit en de exploitatie. Simpel gesteld, zorg dat de klant optimaal wordt bediend en dat de exploitatie sluitend is met inzet van een duurzame invulling.”

Opzet geslaagd
Een opdracht waar ’t Lam, mede door de samenwerking te zoeken met externe adviseurs en partners bijna in is geslaagd. Het koelhuis is voor 95 procent energieneutraal omdat de elektriciteit direct of indirect wordt geleverd door zonnepanelen en windmolens die op dit bedrijventerrein staan. De overige 5% zit hem in het feit dat in de hele donkere maanden nog elektriciteit ingekocht moet worden. Deze elektriciteit wordt onder meer gebruikt voor de CO2-instalaties die de koelcellen op temperatuur houden. ’t Lam: “CO2 is milieuvriendelijk en het meest duurzame koelmiddel wat er is. De pompcentrale is energiezuinig en de elektriciteit wordt dus, net als op het gehele Business Centre Treeport, geleverd door zonnepanelen en windmolens.”

Goed voorbeeld
“En daarmee past het koelhuis prima in ons het concept van Business Centre Treeport”, zegt Chantal van Kuyck algemeen directeur BCT. “De ontwikkeling van dit terrein is namelijk op drie pijlers gebaseerd: Groen, water en energie. Het 62 hectare grote terrein ademt in alles duurzaamheid uit. Over het hele bedrijventerrein wordt 12 hectare benut voor natuur, er zijn allerlei waterretentievoorzieningen getroffen, er liggen zo’n 18.000 zonnepanelen alleen al op het DC waarin de Cold Store is gevestigd, en er zijn zelfs meerdere windturbines aanwezig.”

’t Lam: “In het kader energietransitie kan het koelhuis zich gaan ontpoppen tot een van de voorbeelden en aanjagers. Want naast de duurzame energieopwekking en gebruik, kijken we ook naar mogelijkheden om energie terug te leveren door de warmte die onze installaties opwekken circulair te maken. Of door te kijken of we op bepaalde momenten wellicht ons energiegebruik kunnen reduceren zonder dat het ten koste gaat van de producten die we koelen. Dit zijn allemaal opties die we verkennen. En we blijven wat dat betreft innoveren. Ik hoor collega’s vaak zeggen dat het anders moet, wij laten zien dat het anders kan.”