3 oktober 2023

Financieel & Juridisch

Risico geld verliezen grootste belemmerende factor voor twee op de drie niet-beleggers

“Beleg alleen met geld wat je echt kunt missen”

Je geld beleggen in plaats van op de bankrekening laten staan? 68% van de Nederlanders zegt niet te beleggen omdat ze bang zijn om hun geld te verliezen. Dit komt naar voren uit onderzoek van onderzoeksbureau Q&A Insights, in opdracht van MeDirect. Bijna een op de drie vindt beleggen te ingewikkeld en is om deze reden niet bezig met beleggingen.

De spaar- en beleggingsbank deed onderzoek naar de beweegredenen van Nederlanders rondom het wel of niet beleggen. Aan ruim 500 niet-beleggende Nederlanders werd gevraagd wat hen weerhoudt en wat zij nodig hebben om wel te starten. De belangrijkste reden waarom Nederlanders niet beleggen is dat zij het zien als een te groot risico (30%). Ook het gebrek aan kennis is een grote belemmering (21%). Bijna 17% geeft aan geen interesse te hebben of überhaupt nooit aan beleggen te hebben gedacht.

 “Het is inderdaad belangrijk om te weten dat beleggen risico’s met zich mee kan brengen. Voordat je start met beleggen is het belangrijk om een financiële buffer te hebben. Beleg alleen met geld wat je kunt missen”, begint Job Mantz, Country Manager van MeDirect. “Beleggen kan dan een mooie manier zijn om jouw geld voor je te laten werken en op die manier je vermogen op te bouwen.”

 Hulp zoeken bij beleggen
16% van de niet-beleggers wil de kosten van het beleggen eerst beter begrijpen, voordat er stappen ondernomen worden om te starten. Uit het onderzoek komt daarnaast naar voren dat Nederland wel graag wil beleggen als men hier hulp bij krijgt. Om het beleggen beter te leren begrijpen, zoeken we dan het liefst hulp bij een professional in plaats van bij een familielid of vriend.

“Laat je inderdaad goed adviseren. Daarnaast is het belangrijk om na te denken wat je wilt bereiken op financieel gebied”, vervolgt Mantz. “Stel voor jezelf een langetermijndoel en maak op basis daarvan de keuze of je gaat sparen of beleggen. Kies je voor beleggen, kijk dan waar jij je comfortabel bij voelt: je kunt zelf beleggen of misschien laat jij je geld liever beleggen door een professionele belegger.”

 Meer onderzoeksresultaten vind je hier.

___________________________________________________________

Verantwoording onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Q&A Insights onder 518 Nederlanders.

Over MeDirect 
MeDirect Bank (Malta) plc, in Nederland handelend onder de naam MeDirect, biedt spaar- en beleggingsproducten aan met het doel iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn geld optimaal te laten renderen. MeDirect, met zijn technologische hoofdvestiging in Malta, heeft tevens een dochterbank in België, MeDirect Bank NV/SA. MeDirect is sinds 2013 actief in België. 

 MeDirect staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank en de MFSA. Spaartegoeden bij MeDirect zijn gedekt door de Maltese depositogarantieregeling, die deposito’s dekt tot € 100.000 per persoon en per bank. Sinds de start van de bank hebben meer dan 114.000 klanten in totaal al ruim € 4,5 miljard spaargeld en beleggingen aan MeDirect toevertrouwd. 

 Disclaimer 
MeDirect Bank (Malta) plc, een onderneming geregistreerd onder nummer C34125, heeft een licentie van de Malta Financial Services Authority om bankactiviteiten uit te voeren onder de Maltese Banking Act (Cap. 371) en beleggingsservices onder de Maltese Investment Services Act (Cap. 370).