Ga terug
Partner

13 februari 2020

Financieel & Juridisch

Rabobank publiceert maatschappelijk jaarverslag 2019

Rabobank publiceert vandaag haar jaarcijfers en maatschappelijk jaarverslag 2019. De bank legt hierin zowel financiële als maatschappelijke verantwoording af. Het uitgebreide maatschappelijk jaarverslag illustreert de bijdrage van Rabobank aan mens, milieu en maatschappij. Tevens illustreren lokale infographics de impact op dit vlak in Nederland via onze 89 lokale banken. Coöperatief dividend Rabobank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven en investeert een deel van haar winst in de samenleving. Deze investering wordt ook wel het coöperatief dividend genoemd. Het totaal bestede bedrag aan coöperatief dividend over 2019 is 45,4 miljoen euro. Rabobank Hart van De Meierij heeft hiervan 577.782 euro coöperatief dividend geïnvesteerd in de regio. Zo ontvingen maar liefst 473 lokale clubs een bijdrage via Rabo ClubSupport. Tevens zijn er 30 aanvragen gehonoreerd vanuit het Rabo Dichtbij Fonds, waaronder 10 verzoeken van lokale sportverengingen voor de verduurzaming van sportcomplexen. Infographic met maatschappelijke impact voor de regio Een van Rabobanks speerpunten om blijvend het verschil te maken is klanten verder helpen op het gebied van zelfredzaamheid, ondernemerschap en digitalisering. Ook het versterken van de lokale leefomgeving, bijdragen aan een duurzame voedselproductie en verduurzaming van de woningmarkt zijn belangrijk. Naast de jaarcijfers 2019 publiceren alle 89 lokale Rabobanken een eigen infographic met daarin de maatschappelijke impact voor de regio uitgelicht. Zo ook Rabobank Hart van De Meierij. Directievoorzitter Tatjana Schreuder over de bijdrage van deze lokale bank voor de regio: ‘Met onze kennis en ons netwerk kunnen we de aanjager zijn in het verduurzamen van de woningmarkt. Tevens willen we ondernemers ondersteunen en stimuleren om te groeien. We kunnen onze krachten bundelen. Wij geloven dat duurzame groei leidt tot een betere leefwereld en dat wij hier als bank, samen met klanten en partners, met moed en daadkracht een relevante bijdrage aan kunnen leveren.” Bekijk de infographic met de maatschappelijke impact van Rabobank Hart van De Meierij https://rabo.nl/hvdm/impact2019 Bekijk het landelijke jaaroverzicht 2019 op Rabobank.nl/impact2019 Bekijk de jaarcijfers 2019, resultaten en verslagen op Rabobank.com/jaarverslagen

Gerelateerd