Partner

28 maart 2023

mobiliteit

Posifiets politie’ op bezoek bij Fontys Sittard

Op initiatief van Zuid-Limburg Bereikbaar bracht de ‘posifiets politie’ op donderdag 16 maart een bezoek aan Fontys Sittard. De ‘posifiets politie’ is een onderdeel van de campagne ‘ga toch fietsen’, een regionale campagne waaraan verschillende onderwijsinstellingen in Limburg deelnemen.

Met de campagne wil Zuid-Limburg Bereikbaar een gedragsverandering in gang zetten waarbij studenten die op 15-20 kilometer van de campus wonen worden gestimuleerd om op de fiets te komen. Een doel dat mooi aansluit bij de mobiliteitsambities van Fontys. Vaker de auto laten staan heeft onder andere positieve effecten op de bereikbaarheid van de campus en draagt bij aan een schonere regio. 

De campagne bestaat uit drie fases en werd in een eerste fase geïntroduceerd door middel van posters en berichtgeving op infomonitoren en op social media. In een tweede fase bracht de ‘posifiets politie’ een bezoek aan Fontys Sittard. Door middel van straattheater werden studenten die al op de fiets komen beloond voor hun duurzame keuze met een ‘bekeurig’. Studenten die met de auto waren werden op humoristische manier ondervraagd over hun beweegredenen om voor de auto te kiezen. 53 studenten van Fontys Sittard namen deel aan de ludieke ondervraging en zorgden voor goede input. Hun antwoorden worden meegenomen in de derde fase van de campagne waarin content wordt gemaakt die is afgestemd op de beweegredenen van studenten om met de auto te komen.

Medewerkers en studenten reageerden positief op de eerste twee fases.

De nieuwe mobiliteitsagenda met daarin de mobiliteitsambities van Fontys is momenteel in ontwikkeling. Meer weten over het reisgedrag van en naar de Fontys-locaties? Bekijk het mobiliteitsdashboard.

Auteur: Kim de Veer