11 maart 2022

Nieuws

Opvang en hulp voor Oekraïners samen in goede banen leiden

“Ronduit hartverwarmend om te zien op hoeveel steun de inwoners van Oekraïne ook in onze gemeente mogen rekenen. In alle kernen zijn jong en oud bezig met het opzetten van hulpacties. Particulieren en ondernemers bieden ook opvangplaatsen aan, die we als gemeente inventariseren, waarbij zorgvuldigheid en humaniteit voorop staan.”

Blij met zoveel solidariteit, verwacht burgemeester Ruud van den Belt snel duidelijk te krijgen hoe de Steenbergse gemeenschap het best z’n steentje kan bijdragen aan de (landelijke) noodzaak om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne tijdelijk onderdak te bieden.

Opvanglocaties

Een eerste inventarisatie wijst erop dat we mogelijk zo’n 75 gezinnen uit Oekraïne kunnen opvangen, verspreid over alle kernen van onze gemeente”, aldus Van den Belt. Zowel recreatiebedrijven als horecagelegenheden en particulieren hebben zich volgens hem van harte bereid getoond om mensen op te vangen, in kleinere en grotere aantallen. ,,We stemmen de mogelijkheden in onze gemeente af binnen ons district, de Markiezaten, en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Wat dat betreft is de crisisstructuur hetzelfde als in coronatijd.

Zorgvuldigheid

Naar verwachting kan de gemeente Steenbergen volgende week concrete(r) invulling geven aan de opvangproblematiek en alles wat daar bij komt kijken op het gebied van bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Dat vereist zorgvuldigheid, zegt Van den Belt. Gezinnen die noodgedwongen hun land moeten ontvluchten, wil je immers op geen enkele manier in de kou laten staan, maar het moet ook goed inpasbaar zijn in bestaande sociale structuren.

Trots op betrokkenheid

In nauw overleg met lokale organisaties in het sociaal domein, zoals Vluchtelingen Werk, de voedselbank, welzijnsorganisaties en initiatiefnemers van inzamelingsacties. Talloze inwoners zetten zich belangeloos in, zowel voor de vluchtelingen uit Oekraïne als voor degenen die daar achter blijven. Hoe beter we al die initiatieven op elkaar kunnen afstemmen, des te groter het gezamenlijke effect. Het lijkt misschien normaal, maar het blijft wat mij betreft toch echt iets om trots op te zijn, dat onze samenleving zich zó betrokken toont