11 april 2022

Nieuws

Opening heringericht Weijerpark

Op donderdag 14 april aanstaande, aanvang 14.30 uur, zal wethouder David Sölez het heringerichte Weijerpark officieel heropenen. De pers is van harte welkom. Verzamelen bij het buitentheater (achterzijde De Weijer).

Vooraf

Om het Weijerpark en omgeving klimaatbestendig te maken heeft de raad van de voormalige gemeente Boxmeer gekozen voor een grootschalige aanpak, o.a. door in het park wadi’s aan te leggen en door watersystemen slim met elkaar te verbinden. De maatregelen zijn er vooral op gericht om bij hevige regenbuien het water tijdelijk op te kunnen slaan en te laten infiltreren in de bodem. Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om andere voorzieningen te treffen zoals een verbetering van de rolstoeltoegankelijkheid en het aanbrengen van speelvoorzieningen.

Programma

De werkzaamheden zijn afgerond, het wordt lente, tijd voor een feestelijke heropening. Het programma is als volgt:

- 14.30 -15.00 uur: verzamelen bij buitentheater (achterzijde de Weijer). Kopje koffie/thee.

- 15.00 uur: welkomstwoord wethouder Sölez.

- 15.10 uur: wandeling naar informatiebord in park.

- 15.15 uur: onthulling informatiebord/opening Weijerpark door wethouder Sölez.

- Aansluitend: wandeling door park. Uitleg over herinrichting, historie en landschapsbeleving door betrokken vakambtenaren Zoë Koelma en Joost de Best.

- Aansluitend: demonstraties op de skatebaan door Nine Yards Skatepark Co (aanwezig van 14.30 – 16.30 uur)

- Aansluitend: terug naar verzamelpunt, afsluitend samenzijn met drankje/hapje.

- 16.30 uur: einde programma.