10 juni 2022

Nieuws

Ondernemersenquête Oss over gevolgen corona en oorlog Oekraïne

Twee jaar lang zorgde corona voor onzekere economische tijden. Veel Osse bedrijven, ondernemers en sectoren zijn zwaar getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Onverwacht is deze opgevolgd door de oorlog in Oekraïne met nieuwe uitdagingen voor onze bedrijven, zoals grote prijsstijgingen en schaarste van grondstoffen. In een ondernemers enquête heeft de gemeente Osse ondernemers gevraagd naar de gevolgen.

Thermometer Osse economie

De Ondernemersenquête Oss stopt opnieuw de thermometer in de Osse economie. Dat deden we ook drie keer in 2020 om een beeld te krijgen van de gevolgen van de coronacrisis. Met steunmaatregelen, eigen reserves, veel creativiteit en nieuwe samenwerkingen zijn ondernemers de coronacrisis doorgekomen. In maart 2022 zijn de coronasteunmaatregelen van het kabinet stopgezet. Maar de problemen van ondernemers zijn in veel gevallen niet opgelost.

In de enquête van mei 2022 zijn ook vragen gesteld over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Met de informatie uit de enquête kan gemeente Oss beoordelen of we de goede dingen doen om onze ondernemers te ondersteunen en hen op maat te helpen.

Helft ondernemers gebruikte coronasteun

In totaal hebben 435 ondernemers in de gemeente Oss de online vragenlijst ingevuld, een deel van hen heeft de vragenlijst niet afgerond. Van de landelijke coronasteunmaatregelen maakte 45% van de Osse ondernemers gebruik. Meest gebruikt zijn Noodmaatregel Ondersteuning Werkgelegenheid (NWL), tegemoetkoming vaste lasten (TVL) en Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), met name door horeca en publieke diensten. Gemeentelijke steunmaatregelen zijn door 1 op de 10 ondernemers gebruik.

Financiële schade

Ruim de helft van de Osse ondernemers heeft financiële schade door de coronacrisis, in veel gevallen gaat het om € 50.000 of meer. De meeste ondernemers lenen (nog) niet en gebruiken eigen reserves om tekorten op te vangen. Ondanks deze forse aantallen zijn de financiële zorgen minder erg dan gedacht: 73% van de bedrijven verwachten geen problemen nu de steunmaatregelen zijn gestopt. De coronacrisis heeft bij 40% van de bedrijven invloed gehad op investeringsplannen; die zijn in veel gevallen uitgesteld.

Werkgelegenheid

In de Ondernemersenquête geeft 1 op de 3 ondernemers aan dat de coronacrisis invloed had op de werkgelegenheid. In veel gevallen kampen bedrijven met personeelstekorten door de algehele

krapte op de arbeidsmarkt. De invloed op de werkgelegenheid is kleiner bij bedrijven met minder dan 10 werknemers.

Gevolgen oorlog Oekraïne

In de enquête geeft 60% van de ondernemers aan dat zij economische gevolgen ervaren door de oorlog in Oekraïne. Energiebesparing en overgaan op duurzame energie zien bedrijven als belangrijkste mogelijkheid om de gevolgen het hoofd te bieden.

De overgrote meerderheid, zo’n 80% van de bedrijven, maakt zich geen zorgen over de financiële situatie van het bedrijf in relatie tot de oorlog in Oekraïne. Van alle ondernemers maakt de horeca zich de meeste zorgen, de vervoerssector de minste. De export naar en de import vanuit Rusland is gering bij bedrijven in de gemeente Oss. Veel ondernemers voelen zich betrokken bij de gevolgen van de oorlog voor mensen uit Oekraïne. Dat blijkt uit de bereidheid voor donaties als hulpbijdrage voor de vluchtelingen. Ook geeft 12% van de bedrijven aan wel werk te hebben voor Oekraïense vluchtelingen.

Op www.oss.nl/bedrijven staan alle uitkomsten van de Ondernemersenquête 2022.