Ga terug

8 november 2019

Nieuws

Nieuwe cultuurnota voor onze Cultuurstad 's-Hertogenbosch

Begin oktober presenteerden we een voorstel hoe we in ’s-Hertogenbosch om willen gaan met cultuur. Als Cultuurstad willen we een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat. Dit betekent dat we moeten blijven vernieuwen en verrassen. Ons cultuurbeleid is van 2009. Dat sluit niet meer voldoende aan bij de ontwikkelingen en ambitie van nu. Daarom hebben we ons beleid vernieuwd. Wethouder Mike van der Geld (Cultuur): “Mooi dat we een nieuwe Cultuurnota hebben. Een goed plan waar we onze Cultuurstad verder mee kunnen vormen. Zodat we ’s-Hertogenbosch ook in de toekomst levendig voor inwoners, bezoekers, bedrijven en organisaties houden.”

Input van culturele veld

In aanloop naar deze nota hebben we een enquête gehouden onder bewoners. Ook hebben we verschillende gesprekken gevoerd met het culturele veld. Zo hebben we hebben gesproken met 20 organisaties die een cultuursubsidie voor meer jaren ontvangen en met fondsenaanvragers. Ook hebben andere vertegenwoordigers uit het culturele veld input gegeven. Onder andere van de urban sector en amateurkunsten. Begin oktober heeft het college ingestemd met het voorstel. Daarna hebben we er reacties op opgehaald. 9 oktober hebben we ons plan gepresenteerd aan organisaties en vertegenwoordigers uit het culturele veld. Mensen konden daar hun reactie geven. Verder was er nog twee weken de mogelijkheid voor iedere inwoner te reageren op het voorstel. We hebben bijna 50 reacties ontvangen. Die reacties hebben we verwerkt in de Cultuurnota.

Besluit gemeenteraad

De Cultuurnota legt het college voor aan de gemeenteraad. 10 december bespreekt zij het voorstel en neemt er dan een besluit over.

Gerelateerd