Partner

24 februari 2021

blog

Netwerken: Voor anderen of jezelf?

Fancy van de Vorst

Hoe blijven we in contact?

Wat een vreemd begin van 2021. Normaal gesproken staat de ene na de andere nieuwjaarsreceptie in de agenda. Dat zijn mooie gelegenheden om elkaar te zien na de feestdagen, iedereen het beste te wensen voor het nieuwe jaar en samen bij te praten. Ideaal als het gaat om netwerken.

Van deze offline recepties krijg ik altijd veel energie. Iedereen heeft zin in om een nieuwe start te maken of vervolg te geven aan waar men mee bezig was. Dat heeft mij aan het denken gezet. Wat betekent netwerken in deze tijd? Dit jaar wil ik iedere maand een column schrijven over waar ik veel op bevraagd wordt: netwerken.

Partner
Netwerken: voor jezelf

Wat is eigenlijk de betekenis van netwerken?

Volgens het Van Dale woordenboek: ‘Contacten aanknopen en onderhouden die nuttig kunnen zijn voor je carrière’.

Dat is niet wat ik versta onder netwerken. Voor mij is het een manier om doelen te bereiken en zeker niet primair voor mijn eigen carrière. Vooral het realiseren van een gemeenschappelijk doel. Navraag bij relaties en vrienden geeft hetzelfde beeld. Netwerken doe je niet primair voor jezelf, maar om samen ergens naartoe te werken. Deze contacten kunnen ook nuttig zijn voor je eigen carrière, al is dat voor de meesten niet het belangrijkste doel. Hoe ziet een specialist op ondernemen dit? We vroegen het Geert Duysters.

Netwerken: voor anderen - geen luxe maar noodzaak

Geert Duysters (Hoogleraar ondernemerschap Tilburg University):

“In de huidige onzekere tijden is het inrichten van adaptieve organisaties en het creëren van effectieve samenwerkingsverbanden allang geen luxe meer maar een noodzaak.

Aanpassen Van Dale woordenboek

Verbinden? Samenwerken? Hechten?

Ja, hechten. In de betekenis van hechten aan, waarde toekennen. Dat past beter. Misschien dat het Van Dale woordenboek aangepast moet worden ... Dat past meer bij deze tijd, zoals Geert Duysters constateert.

Voor anderen of jezelf? Hoe denkt u over netwerken?