Ga terug

21 november 2019

Nieuws

“Met positieve energie krijg je samen iets voor elkaar”

Sinds kort heeft Sint-Michielsgestel een kwartiermaker voor het centrum: Ralf Immens. Hij houdt zich een aantal uren in de week bezig met de onderlinge samenwerking en het aanjagen van initiatieven binnen het centrum. Het besluit om een kwartiermaker aan te trekken, is door de gemeente en de ondernemers gezamenlijk genomen. Hij krijgt een onderkomen in het oude gemeentehuis aan het Petrus Dondersplein, waar iedereen kan binnenlopen. Ralf woont met zijn gezin in Sint-Michielsgestel en heeft er ook zijn roots liggen. Twee jaar geleden startte hij er als zelfstandig ondernemer. Ralf is een verbinder puur sang; hij was mede-initiatiefnemer van het pop-up restaurant Gast in Den Bosch, een uniek culinair initiatief. Hiervoor bracht hij 28 Brabantse (sterren)chefs en tal van andere partners bij elkaar. Maar ook in zijn andere werkzaamheden staat het bouwen van communities centraal. Iedereen kan meedoen Ralf: “Ik houd ervan om mensen vanuit positiviteit te motiveren om mee te doen. Door mensen met elkaar te verbinden, ontstaat een win-win-win situatie. Een win voor betrokken partijen en in dit geval een win voor het centrum van Sint-Michielsgestel. In het centrum hebben we met veel verschillende partijen te maken: ondernemers, bewoners, projectontwikkelaars, de gemeente en gebruikers. Al deze mensen moeten zich vertegenwoordigd voelen en een stem hebben. Iedereen die iets moois van dit centrum wil maken nodig ik uit om mee te doen. Ik vraag mensen graag hoe zij de ontwikkeling van het centrum voor zich zien en hoe ze er zelf een bijdrage aan willen leveren. Zo kunnen we het samen een mooie invulling geven.” De wens voor een centrummanagement bestaat al een tijd. Ook in de meest recente economische visie die is aangenomen door de gemeenteraad is het als actiepunt opgenomen. Een kwartiermaker is hiervoor in feite de opmaat. Wethouder Van der Aa: “Zeker vanwege alle bouwactiviteiten komende jaren is het extra belangrijk dat winkeliers en ondernemers in het centrum samen optrekken om er iets van te maken. Als gemeente stimuleren wij die samenwerking dan ook. Ik ben heel blij dat Ralf Immens daarin een voortrekkersrol vervult. Op deze manier wordt het centrum nog levendiger en aantrekkelijker.” “Mijn deur staat altijd open” Ralf: “Ik ben begonnen met kennismaken. Het liefst spreek ik alle belanghebbenden in het centrum, of een vertegenwoordiging daarvan. Van hen hoor ik graag wat er écht speelt. Wat is ieders ambitie? Waar zit de overlap en waar zit de uitdaging? Van daaruit kunnen we een gezamenlijk plan opstellen, een plan dat van iedereen is. Daar hoort ook bij: afspraken nakomen en vanuit vertrouwen steeds meer met elkaar ondernemen. Ik ga niet zeggen tegen mensen wat ze moeten doen, ik wil voornamelijk faciliteren dat ze met elkaar in gesprek gaan. Het idee is om overleggroepen op te zetten en daar de wensen in kaart te brengen. Vanuit ieder overleg neemt een afgevaardigde deel aan het centrale overleg. Daarvoor wordt gezamenlijk de agenda opgesteld. Maar mijn belangrijkste boodschap blijft toch wel: mijn deur staat open! Mijn droom is om een breed gedragen ambitie te bepalen waar we met elkaar een invulling aan geven. Heb je ideeën voor het centrum? Loop dan bij mij binnen, praat mee en doe mee. Met elkaar geven we Gestel dat fijne en levendige centrum dat het dorp verdient.”

Gerelateerd