Partner

18 juli 2023

Sport

Mensen met een beperking kunnen nu met de lopende mensen meedoen

Zoals voor iedereen is ook voor mensen met een beperking sporten belangrijk. Sterker nog: júíst voor deze mensen is dat essentieel. En laat dit nou net voor mensen met een zwaardere motorische beperking moeilijk zijn; veel aanbod om te bewegen is er niet. En toen was daar Kickit, de sport waardoor ook mensen in een rolstoel kunnen voetballen.

Een jaar of zes, zeven geleden zag Michiel van der Boom dat er voor mensen met een beperking, en dan vooral degenen met een zwaardere motorische beperking, weinig mogelijkheden zijn om te bewegen. Zo begon hij met zijn ontwerp van de voetbalschieter: een handige, kleine, mechanische tool die voorop de rolstoel wordt bevestigd en de bal vangt en, middels een knop, wegschiet. Kickit is dan weer de naam van de sport. ‘Zoals bij alle sporten begint het eerst met een onderdeel, zoals een bal, de sport wordt dan voetbal. In dit geval heb je de voetbalschieter als tool en is Kickit de naam van deze sport’, aldus Dos Engelaar, directeur van Gehandicaptensport Nederland, dat een van de organisaties is die zich vol overgave achter dit project heeft geschaard.

Beweegarmoede
De ontwikkeling van de voetbalschieter, en dus Kickit, kwam er namelijk met behulp van een subsidie van de Sportinnovator, dat vernieuwing rondom sport en bewegen financiert, én met de hulp van enkele andere organisaties. Gehandicaptensport Nederland is er daar dus één van, maar ook dankzijonderzoeks- en innovatiecentrum Innobeweeglab en speciaal onderwijsorganisatie Special Heroes kon de voetbalschieter doorontwikkeld en in de praktijk gebracht worden.

Zij benaderden dan ook samen, als consortium, BrabantSport Fonds (zie kader voor meer info over het fonds), dat na een pitch overtuigd was: deze sport dient ook in Brabant meer en meer bereik te krijgen. ‘Vijftig procent van de mensen met een beperking beweegt onder de landelijke norm’, aldus Marieke Maas van BrabantSport Fonds. ‘Dit project richt zich juist op inclusiviteit binnen die beweegarmoede.’ Dos: ‘De behoeften voor mensen met een beperking zijn precies hetzelfde, alleen zijn mogelijkheden vaak beperkter. Dit project is daar een prachtig antwoord op.’

Stralende gezichten
De reacties van de deelnemers aan Kickit spreken voor zich: tijdens het event in Rosmalen, waar Kickit voor het eerst echt aan het publiek getoond werd, zagen we alleen maar stralende gezichten, bij zowel de kinderen als hun ouders. Overspelen, vangen, schieten, scoren, juichen. Sporten en bewegen voor mensen in een rolstoel is ineens nog meer mogelijk!

De doelstelling is duidelijk: bekendheid aan dit prachtige project geven. Want: Kickit staat nog in de kinderschoenen. ‘Nadat de ontwikkelfase achter de rug was, deed een aantal partijen logischerwijs een stapje terug’, aldus Dos. ‘Het product is er nu, nu kijken we met andere partijen hoe we zoveel mogelijk mensen hieraan mee kunnen laten doen. We hopen dat scholen, gemeentes en sportverenigingen de toegevoegde waarde ervan zien en deze schieter gaan aanschaffen.’

Olievlek
Met de voetbalschieter kun je als groep Kickit spelen, maar de voetbalschieter is er niet alleen voor in groepsverband, benadrukt Dos. ‘Denk eraan hoe leuk het kan zijn om buiten met je vader, moeder, broer, zus of de hond met de bal te spelen. Door de voetbalschieter kan iemand met een beperking met lopende mensen meedoen.’ Marieke: ‘Vierduizend mensen in een rolstoel zouden heel graag willen voetballen en deze ontwikkeling heeft een gigantische impact op zowel het lichaam als op het sociale leven. Dit draagt bij aan het geluk van mensen. We willen dit product wereldkundig maken zodat er zoveel mogelijk gebruik van wordt gemaakt. Denk eens aan de mogelijkheden als revalidatieklinieken of zelfs betaald voetbalorganisaties hiermee aan de slag gaan.’

Dos hoopt op een olievlek die zich verspreidt. ‘Straks hebben veel meer scholen en verenigingen zo’n schieter. Dat kan niet anders.’

OVER HET BRABANTSPORT FONDS
‘Wij hopen opgestarte projecten te kunnen overdragen aan derden’

BrabantSport heeft drie pijlers: sportief, economisch en maatschappelijk. Vanuit die laatste tak werd twee jaar geleden het BrabantSport Fonds opgericht, dat vier doelstellingen heeft: kinderen meer laten bewegen, de stressreductie/mentale weerbaarheid bij jongeren verhogen, mensen met een beperking duurzaam laten bewegen en ouderen een sociaal leven bieden. Daarbij koppelt het fonds het liefste de grote sportieve evenementen, zoals de Champions Leaguefinale of de Vuelta die BrabantSport in samenwerking met andere partijen naar Brabant wist te halen, aan maatschappelijke projecten. Om hierin zo’n groot mogelijke impact te hebben, wist het zeven investeerders aan zich te binden die ieder jaar 50.000 euro schenken: DELA, Simac, Libéma, Mandemakers Keukens, Robert van der Wallen en provincie Noord-Brabant. ‘Het doel is om met die investeringen de maatschappelijke projecten ook te kunnen borgen’, zegt Marieke Maas van het BrabanSport Fonds. ‘We brengen ons netwerk, kennis, expertise en de faciliteiten samen om de projecten daarna hopelijk te kunnen overdragen aan derden.’

Een treffend voorbeeld hiervan is de Marathon Challenge, een project waarbij mensen met een beperking tijdens de Marathon van Eindhoven een parcours afleggen. Een initiatief van BrabantSport dat door ASML werd opgepikt en overgenomen. ‘Zij vonden dat zo’n mooi project dat ze vol enthousiasme zijn ingestapt. Dát is ons doel.’