8 juli 2022

Meierijstad breidt aantal klimaatrobuuste wijken uit.

Meierijstad start in september in 2 wijken met een traject om de wijken beter bestand te maken tegen perioden van extreme neerslag en perioden van langdurige droogte. De straten in de Zeeheldenbuurt in Schijndel en de Vijverwijk in Veghel worden ondergronds én bovengronds opnieuw ingericht. Op die manier worden deze wijken Klimaatrobuust; de leefomgeving wordt geschikter gemaakt om de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen. Eerder is dit al gestart voor de wijken Kienehoef en Sint-Oedenrode Zuid, Hoevenbraak in Schijndel en Erp-Oost.

Afkoppeling riolering
Met de afkoppeling van hemelwaterafvoer van de riolering wordt de riolering minder belast en dat voorkomt ook overlast in woningen. Het schone hemelwater wordt apart afgevoerd én op speciale plekken in het gebied vastgehouden. De werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud aan de bestaande riolering en herinrichting van de openbare ruimte. Een regenwatercoach gaat de bewoners begeleiden bij het afkoppelen van hun hemelwaterafvoer op eigen terrein.

Herinrichting straten
Omdat de straten in deze wijken een voor een helemaal open gaan, is het een uitgelezen kans om opnieuw na te denken over de inrichting van de straat. Sommige dingen liggen vast, maar heel veel kan door de samenwerkende bewoners worden ingevuld. Elke bewoner kan meedoen en het is de bedoeling dat bewoners er samen op straat- en buurtniveau uitkomen. De periode tot mei 2023 wordt benut om tot een definitief ontwerp te komen. In de tweede helft van 2023 is de start van de uitvoering gepland. Bewoners van de betreffende straten in beide wijken zijn inmiddels geïnformeerd. En binnenkort valt een uitnodiging voor de startbijeenkomst medio september 2022 op de mat.

Wethouder Jan van Burgsteden heeft veel vertrouwen in het ontwerpproces waarin bewoners een grote rol spelen: “De aanpak die we in de Zeeheldenbuurt en in de Vijverwijk volgen, hebben we voor t eerst toegepast in de wijk Kienehoef. Daar stonden we voor een vergelijkbare afkoppelingsopgave. Inmiddels zijn we op andere plekken op dezelfde manier aan de slag. En we zien dat bewoners de kans grijpen om met elkaar een plan te maken voor de nieuwe inrichting van hun straat; en dat ze de ruimte die er is voor diversiteit en eigenheid volop benutten.”