Partner

18 mei 2021

Tech, Ict & Smart

Meer aandacht voor maatschappelijke impact van AI

AI heeft onmiskenbaar een grote impact op ons leven. In de regio Eindhoven worden vele nieuwe initiatieven opgezet die dit alles in goede banen leiden.


De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) volgen elkaar in rap tempo op. Dit heeft impact op de maatschappij als geheel. Er worden bijvoorbeeld allerlei slimme systemen ontwikkeld waarmee ons leven veiliger en aangenamer wordt gemaakt, zoals meedenkende en meesturende auto’s. Lang niet iedereen heeft echter een technische achtergrond of verdiept zich graag in technologie. Voor sommige mensen is AI daarom nog steeds een beetje een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Om hier iets aan te veranderen, richt Brainport Development in Eindhoven zich al enkele jaren op het creëren van meer aandacht, meer bewustwording en meer opleidingen rondom AI.


Mira Dreessen, projectmanager van Brainport Development legt uit: “Als organisatie ondersteunen we de technologieregio Brainport Eindhoven. Via de diverse samenwerkingen met partners en bedrijven in de regio willen we ervoor zorgen dat mensen aangehaakt blijven bij de technologische ontwikkelingen.”


Minimaal kennisniveau

Brainport Development houdt zich bezig met een vijftal sleuteltechnologieën, waaronder micro- en nano elektronica, advanced manufacturing en geïntegreerde fotonica. “Iedereen kent de technologieën wel maar veel mensen weten niet zo goed wat het voor hem of haar zelf betekent. Daarom is het belangrijk dat de inwoners in de regio er meer over te weten komen. Zo leren ze meer over de invloed die technologie op hun leven heeft en worden ze capabeler in het maken van keuzes. Eigenlijk willen we een soort minimaal kennisniveau creëren”, vertelt Dreessen. “In dit kader willen we elk jaar aandacht besteden aan één sleuteltechnologie. Dit doen we onder de noemer Tech Awareness. Dit jaar focussen we ons op de sleuteltechnologie AI.”


Brainport Development neemt nu dus voor het eerst mensen met een niet-technische achtergrond mee in de ontwikkelingen. Dreessen: “Ja, dit is nieuw voor ons, maar zo ontzettend leuk om te doen! We willen juist die groep deel laten uitmaken van Brainport omdat we zien hoe belangrijk dit is. We kijken hierbij naar de hele breedte, dus ook naar de kinderen op de basisschool en middelbare school en studenten aan het mbo, hbo en wo.”


In het kader van techniekpromotie is er bijvoorbeeld lesmateriaal ontwikkeld om AI dit jaar al toegankelijk te maken maar voor leerlingen op het basis- en voortgezet onderwijs. “We presenteren dit aan de leerkrachten van alle scholen in de regio. Hier zijn we begin april mee gestart en in de DTW vindt er een soort apotheose plaats in de vorm van verschillende aan AI gerelateerde activiteiten.”


Brainport AI-cursus

Voor de overige inwoners is er een speciale AI-campagne opgezet. Deze vindt plaats in de maand mei, met wederom een apotheose in de DTW. “We willen hiermee inzetten op een brede bewustwording”, aldus Dreessen. “Op 10 mei gaan we live met een Brainport AI-cursus. Deze is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het is een regionale, verkorte versie van de Nationale AI-cursus van Jim Stolze*. In totaal zijn het zeven hoofdstukken en de hele cursus duurt ongeveer anderhalf uur. Uiteraard hebben we veel regionale voorbeelden meegenomen. Zo hebben we onder meer gefilmd bij Jumbo in Veghel, waar een proef met slimme winkelwagentjes plaatsvindt.”


Mensen leren via de cursus onder meer op welke valkuilen ze moeten letten en op welke manier AI hun leven makkelijker kan maken. “Daarnaast laten we ze zien hoezeer AI eigenlijk al aanwezig is hun leven. Kijk bijvoorbeeld naar je smartphone. Of naar de algoritmes van Spotify die bepaalde nummers voorstellen. We willen de mensen hierover graag meer kennis meegeven.”